search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên KhanhKhanhh


Hoạt động của KhanhKhanhh

Điểm: 3,028 điểm (hạng #114)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 30 (trong đó có 24 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 336 (có 79 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 14 câu hỏi, 23 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 35 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 127 bỏ phiếu, 14 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 5
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 9
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...