Thành viên KaylinAndFiona071218

Hoạt động của KaylinAndFiona071218

Điểm: 39 điểm (hạng #7,097)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Kaylin Nguyễn

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 2
Tri ân hạng III x 1

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên