Thành viên KaylinAndFiona071218

Hoạt động của KaylinAndFiona071218

Điểm: 30 điểm (hạng #7,126)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Kaylin Nguyễn

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 2
Tri ân hạng III x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,599 bình luận
8,807 thành viên