Thành viên Junnis Lionard

Loading...

Hoạt động của Junnis Lionard

Điểm: 389 điểm (hạng #698)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 22 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 12 câu hỏi, 26 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 37 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 30 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Junnis Lionard

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 9
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 11
Đọc giả hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 4
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên