Thành viên Jimin gots no jams

Đang tải...

Hoạt động của Jimin gots no jams

Điểm: 399 điểm (hạng #705)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 24 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 11
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Ƹ̴Ӂ̴Ʒ♛ Buông ♛Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 17

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 14

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 7
Loading...
51,660 câu hỏi
190,825 câu trả lời
59,389 bình luận
9,679 thành viên