Thành viên ITP

Hoạt động của ITP

Điểm: 22 điểm (hạng #7,357)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Minh Nguyễn

Huy chương

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên