Thành viên HuyenNguyenCute123

Hoạt động của HuyenNguyenCute123

Điểm: 1,308 điểm (hạng #334)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 48 (trong đó có 36 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 69 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 37 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hikami Sumire

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 42
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 30
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 20
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên