Thành viên Fennik

Đang tải...

Hoạt động của Fennik

Điểm: 3,802 điểm (hạng #87)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 474 (có 40 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 143
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 91 câu hỏi, 168 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 235 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 202 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Fennik

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 5
Câu trả lời hay hạng III x 24
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Tiến sĩ x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 4
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Loading...
51,060 câu hỏi
189,879 câu trả lời
59,286 bình luận
9,642 thành viên