Thành viên Duyen2011

Hoạt động của Duyen2011

Điểm: 357 điểm (hạng #912)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 20
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên HarryJoy

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2

Bạc

Biên tập viên hạng II x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên