Thành viên DuongFZGK

Hoạt động của DuongFZGK

Điểm: 144 điểm (hạng #2,383)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 12
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên