Thành viên Die_blossom

Hoạt động của Die_blossom

Điểm: 261 điểm (hạng #1,210)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 12 (trong đó có 10 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 36
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 18 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 20 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 55 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Yuri Noshikawa

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 11
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 6
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên