Thành viên Die_blossom

Loading...

Hoạt động của Die_blossom

Điểm: 343 điểm (hạng #803)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 37
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 13 câu hỏi, 24 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 37 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 63 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 7 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Yuri Noshikawa

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 13
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 7
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
48,809 câu hỏi
186,914 câu trả lời
58,760 bình luận
9,280 thành viên