search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên DN

Hoạt động của DN

Điểm: 1,793 điểm (hạng #204)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 100 (trong đó có 72 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 79 (có 13 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 90
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 166 câu hỏi, 220 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 386 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 189 bỏ phiếu, 17 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 40
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 12
Thành tích hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Loading...
...