Thành viên DN

Đang tải...

Hoạt động của DN

Điểm: 1,669 điểm (hạng #183)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 96 (trong đó có 69 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 72 (có 11 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 90
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 166 câu hỏi, 208 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 374 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 166 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên nguyễn duy

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 39
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 8
Thành tích hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Loading...
51,056 câu hỏi
189,872 câu trả lời
59,284 bình luận
9,642 thành viên