Thành viên DEP-TRAI-THI-MOI-CO-NHIEU-DUA--YEU

Hoạt động của DEP-TRAI-THI-MOI-CO-NHIEU-DUA--YEU

Điểm: 125 điểm (hạng #3,290)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 6
Các bình luận: 11
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên