Thành viên DEP-TRAI-THI-MOI-CO-NHIEU-DUA--YEU

Hoạt động của DEP-TRAI-THI-MOI-CO-NHIEU-DUA--YEU

Điểm: 338 điểm (hạng #953)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 13
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 17 câu hỏi, 14 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 31 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 19 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên