search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Cô'ss Chủ'ss Nhỏ'ss

Hoạt động của Cô'ss Chủ'ss Nhỏ'ss

Điểm: 577 điểm (hạng #532)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 39 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 20 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 45
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 25
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 14
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 9
Loading...
...