search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên Bùi Diệu Linh

Hoạt động của Bùi Diệu Linh

Điểm: 1,055 điểm (hạng #324)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 21 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 78 (có 16 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 3 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 35
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 27
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 10
Loading...
...