Thành viên Bùi Diệu Linh

Loading...

Hoạt động của Bùi Diệu Linh

Điểm: 1,055 điểm (hạng #287)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 21 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 78 (có 16 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bùi Diệu Linh

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 35
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 22
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 9
Loading...
49,495 câu hỏi
187,960 câu trả lời
58,936 bình luận
9,423 thành viên