Thành viên Anh Thư (Pao)

Hoạt động của Anh Thư (Pao)

Điểm: 683 điểm (hạng #544)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 41 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 25 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Võ Thị Anh Thư

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 2

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên