Thành viên Anatasia

Loading...

Hoạt động của Anatasia

Điểm: 1,308 điểm (hạng #228)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 52 (trong đó có 27 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 120 (có 13 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 54 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
49,495 câu hỏi
187,960 câu trả lời
58,936 bình luận
9,423 thành viên