search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên Anatasia

Hoạt động của Anatasia

Điểm: 1,328 điểm (hạng #257)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 52 (trong đó có 27 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 120 (có 15 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 54 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 6
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
...