Thành viên -dark_river-

Loading...

Hoạt động của -dark_river-

Điểm: 185 điểm (hạng #2,014)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 10 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 câu hỏi, 19 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 28 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 57 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 7 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Tiểu Dark

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 12
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
48,809 câu hỏi
186,914 câu trả lời
58,760 bình luận
9,280 thành viên