Thành viên ✉Thập Ca✉

Loading...

Hoạt động của ✉Thập Ca✉

Điểm: 4,421 điểm (hạng #73)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 120 (trong đó có 80 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 543 (có 38 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 324
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 140 câu hỏi, 1,325 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,418 bỏ phiếu, 47 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 389 bỏ phiếu, 29 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Love my TENder Boy

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Câu hỏi hot hạng III x 111
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 92
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 19
Câu hỏi hay hạng III x 25

Bạc

Bỏ phiếu hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 88
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2

Vàng

Bỏ phiếu hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 43
Loading...
48,809 câu hỏi
186,914 câu trả lời
58,760 bình luận
9,280 thành viên