Thành viên ☠♛๖ۣۜɖเε♛✟

Hoạt động của ☠♛๖ۣۜɖเε♛✟

Điểm: 22,408 điểm (hạng #14)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 43 (trong đó có 33 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 843 (có 192 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 226
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 214 câu hỏi, 179 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 257 bỏ phiếu, 136 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 429 bỏ phiếu, 39 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ☠♛๖ۣۜɖเε♛✟

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 90
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 5
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 19
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4
Câu hỏi hot hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1

 

 

46,346 câu hỏi
184,855 câu trả lời
58,805 bình luận
8,927 thành viên