Thành viên ☠♛๖ۣۜɖเε♛✟


Hoạt động của ☠♛๖ۣۜɖเε♛✟

Điểm: 22,278 điểm (hạng #14)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 43 (trong đó có 33 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 841 (có 188 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 226
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 212 câu hỏi, 179 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 255 bỏ phiếu, 136 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 417 bỏ phiếu, 41 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ☠♛๖ۣۜɖเε♛✟

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 87
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 5
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 17
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4
Câu hỏi hot hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên