Thành viên ▁▁❤๖ۣۜNhã๖ۣۜMinh✿▁▁

Loading...

Hoạt động của ▁▁❤๖ۣۜNhã๖ۣۜMinh✿▁▁

Điểm: 12,036 điểm (hạng #22)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 206 (trong đó có 172 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,449 (có 135 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 806
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 130 câu hỏi, 575 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 701 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 752 bỏ phiếu, 85 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên A.R.M.Y

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 57
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 188
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 78
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 109
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 4
Chăm chỉ hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Thành tích hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 36
Loading...
50,249 câu hỏi
188,944 câu trả lời
59,082 bình luận
9,575 thành viên