Thành viên ღA.R.M.Yღ

Hoạt động của ღA.R.M.Yღ

Điểm: 34,174 điểm (hạng #6)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 276 (trong đó có 154 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3,166 (có 171 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 441
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 245 câu hỏi, 376 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 492 bỏ phiếu, 129 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,569 bỏ phiếu, 117 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hà A.R.M.Y

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 155
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 148
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 175
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 8
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 13
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Câu hỏi hot hạng II x 60
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 21
Điểm danh hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên