Thành viên ღA.R.M.Yღ

Hoạt động của ღA.R.M.Yღ

Điểm: 34,130 điểm (hạng #6)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 269 (trong đó có 150 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3,167 (có 171 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 440
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 245 câu hỏi, 375 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 491 bỏ phiếu, 129 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,558 bỏ phiếu, 117 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hà A.R.M.Y

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 155
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 146
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 157
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 8
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 12
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Câu hỏi hot hạng II x 55
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 21
Điểm danh hạng I x 1

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên