Thành viên ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

Hoạt động của ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

Điểm: 22,330 điểm (hạng #14)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 251 (trong đó có 105 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,476 (có 179 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 822
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 35 câu hỏi, 146 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 45 bỏ phiếu, 136 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 725 bỏ phiếu, 60 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 127
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 73
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 8
Câu hỏi hay hạng III x 49
Bình luận hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Vì sự công bằng hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 75
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3
Câu trả lời hay hạng II x 9
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 3

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 27
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Thành tích hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 2

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên