search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!

Thành viên ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Hoạt động của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Điểm: 8,572 điểm (hạng #38)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 158 (trong đó có 75 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 832 (có 145 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 448
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 643 câu hỏi, 726 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,312 bỏ phiếu, 57 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 914 bỏ phiếu, 37 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 77
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 227
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 89
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 22

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 40
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 17
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 8
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 18
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Điểm danh hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Loading...
...