Thành viên ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Hoạt động của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Điểm: 11,338 điểm (hạng #51)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 136 (trong đó có 63 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 746 (có 109 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 430
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 558 câu hỏi, 529 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,035 bỏ phiếu, 52 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 854 bỏ phiếu, 30 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Khổng Tuấn Minh

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 77
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 222
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 61
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 21

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 35
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 17
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 8
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 12
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Điểm danh hạng I x 1

 

 

46,331 câu hỏi
184,821 câu trả lời
58,694 bình luận
8,928 thành viên