Thành viên ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Hoạt động của ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

Điểm: 11,445 điểm (hạng #50)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 136 (trong đó có 64 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 751 (có 110 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 430
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 563 câu hỏi, 529 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,040 bỏ phiếu, 52 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 868 bỏ phiếu, 30 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Khổng Tuấn Minh

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 77
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 224
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 64
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 22

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 35
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 17
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 8
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 12
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Điểm danh hạng I x 1

 

 

46,819 câu hỏi
184,478 câu trả lời
58,475 bình luận
8,968 thành viên