search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2325 Điểm

 2. Yonko

  2077 Điểm

 3. Mabelle

  1406 Điểm

 4. Teemo-

  1194 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.4k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Tin học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
SBIEUTHUC - Tính giá trị biểu thức   Một xâu S gồm các kí tự số và kí tự dấu + -. Em hãy viết chương trình tính giá trị của xâu S đó. Dữ liệu nhập:   - Nhập vào một xâu S duy nhất Kết quả:   - in giá trị của xâu S ra màn hình. Dữ liệu đảm bảo S không vượt quá giới hạn số nguyên 64 bit.  Ví dụ input 123+45-67+89 output 190
đã hỏi 23 tháng 5 trong Tin học lớp 11 caikimlocks552 Học sinh 55 điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cấu trúc chi tiết của chương trình pascal
đã trả lời 4 tháng 5 trong Tin học lớp 11 Teemo- Tiến sĩ 22.2k điểm 23 61 572
3 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Viết chương trình (Pascal/C++) xuất ra tất cả các số a[i] là số Fibonacci sao cho 0 < a[i] <= n, với n nhập từ bàn phím.
đã trả lời 23 tháng 3 trong Tin học lớp 11 Teemo- Tiến sĩ 22.2k điểm 23 61 572
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho số n Tính giai thừa n bằng kiểu string (n
đã hỏi 1 tháng 1 trong Tin học lớp 11 ERROR
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
96. They will catch all the prisoners again by tonight. => All the prisoners&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ... ;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
đã trả lời 15 tháng 11, 2019 trong Tin học lớp 11 Khách Học sinh 213 điểm
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
&#272;&#7897;i h&igrave;nh thi &#273;&#7845;u c&#7911;a m&#7897;t &#273;&#7897;i b&oacute;ng &#273;&#432;&#7907;c th&#7875; hi&#7879;n b&#7903;i ba s&#7889; X, Y, Z trong &#273;&oacute; X la&#768; s&#7889; c&#7847;u th&#7911; h&#7853;u v&#7879;, Y l&agrave; ... t&ecirc;n c&aacute;c c&#7847;u th&#7911; h&#7853;u v&#7879; &bull; D&ograve;ng th&#432;&#769; n&#259;m ghi t&ecirc;n th&#7911; m&ocirc;n.
đã trả lời 7 tháng 11, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 35 97 264
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Vi&#7871;t c&aacute;c s&#7889; t&#7921; nhi&ecirc;n t&#7915; 1 &#273;&#7871;n 2009 theo m&#7897;t v&ograve;ng tr&ograve;n c&ugrave;ng chi&#7873;u quay kim &#273;&#7891;ng h&#7891;. C&#361;ng theo chi&#7873;u &#273;&oacute;, b&#7855;t &#273;&#7847;u t&#7915; s&#7889; ... ;n l&#7841;i l&agrave; s&#7889; n&agrave;o? b) Mu&#7889;n s&#7889; c&ograve;n l&#7841;i l&agrave; s&#7889; th&#7913; L (0
đã trả lời 7 tháng 11, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 35 97 264
1 thích
1 trả lời 54 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh t&#7893;ng t&iacute;ch c&aacute;c bi&#7875;u th&#7913;c S = 1*1+1*2+&hellip;1*10 + 2*1+2*2+&hellip;+&hellip;+ M*N
đã trả lời 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 nguyendavit123 Cử nhân 3k điểm 6 15 81
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh trung b&igrave;nh c&#7897;ng c&#7911;a c&aacute;c s&#7889; nh&#7853;p v&agrave;o t&#7915; b&agrave;n ph&iacute;m. Khi mu&#7889;n k&#7871;t th&uacute;c nh&#7853;p &#273;&#7875; t&iacute;nh trung b&igrave;nh th&igrave; nh&#7845;n ph&iacute;m 0. In k&#7871;t qu&#7843; ra m&agrave;n h&igrave;nh.
đã trả lời 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 35 97 264
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh v&#7869; h&igrave;nh ch&#7919; nh&#7853;t v&agrave; &#273;i&#7873;n d&#7845;u * nh&#432; h&igrave;nh sau: * * * * * * * * * * * * * * *
đã trả lời 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 35 97 264
0 phiếu
1 trả lời 137 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh gi&aacute; tr&#7883; c&#7911;a &#273;a th&#7913;c A(x) v&#7899;i &#273;i&#7873;u ki&#7879;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng bi&#7871;n m&#7843;ng. Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh gi&aacute; tr&#7883; c&#7911 ... ;ng h&#7879; s&#7889; r&#7891;i nh&acirc;n v&#7899;i x t&#7915; h&#7879; s&#7889; an &#273;&#7871;n h&#7879; s&#7889; a0.
đã trả lời 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 35 97 264
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...