search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2450 Điểm

 2. Yonko

  2127 Điểm

 3. Mabelle

  1456 Điểm

 4. Teemo-

  1209 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Tiếng Anh lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Anh văn em đc 8.4 mà toán và ngữ văn dưới 8.0 có đc học sinh giỏi không vậy ạ
đã trả lời 3 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 hn1172706860 Học sinh 110 điểm 3
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
​​​​​​Rearrange the words to mike meaningful sentences. 1. Solar energy/ in the world/ by many countries/ will be used/ .                                       --​​​​>       2. to another/ How/ you travel from/ will/ one place/ ? --> 3. to save/ will reduce/ our energy/ the use of electricity/ We/ . --> 4. traffic/ are/ rush-hours/ always/ There/ jams/ during. -->  
đã trả lời 3 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 FL_NKT Thần đồng 1.3k điểm 2 6 22
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
viết 1 đoạn văn ngăn khoảng (5-7)câu về1bộ bạn thích và ko thích trong bốn bộ phim sau đây  pirates of southest asia big ben down  the chainsaw massacre at halloween planet of the jellyfish
đã trả lời 2 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 GENOS Thạc sĩ 5.8k điểm 6 12 59
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về cuốn sách yêu thích nhất của bạn bằng tiếng anh
đã trả lời 1 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 Minayo_Lovell Thạc sĩ 5.6k điểm 6 10 48
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
write a paragraph ( about 60 to 80 words ) about the benefits of solar energy 
đã trả lời 29 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ 5.3k điểm 6 11 110
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Điểm học kì của tôi là trên 8 môn toán trên 8 nhưng môn Tiếng Anh dưới 6.5.Hỏi tôi có được học sinh giỏi không? 
đã trả lời 24 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 thuy15092007 -140 điểm
1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
5. She has a pain in head -> She............................ -> Her................................. 6. His tooth hurts -> He.............. ->He................... 7. Lan's mother had a pain in her stomach -> Lan's mother........................................ -> Her      ...   8. I had a pain in my stomach ->I............................................. ->My....................................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 annapham Học sinh 54 điểm
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
9. What was the problem with you, Mom ? -> What.................................................................... ->What........................................................................ 10. What is the problem with her, Lan ? -> What........ ... .. 11. My father swims skillfully. ->My father ................................... 12. She plays tennis badly. -> She............................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 53
1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
13. He's a good soccer player ->He plays.......................... 14. Mr. Hung is a safe driver ->Mr. Hung............................ 15. Hoa is not a quick runner -> Hoa................................. 16. She cycles slowly -> She............
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 53
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
17. He can't swim well. -> He.......................... 18 My head aches -> I have................ 19. Remember to wash and iron your own clothes ->Don't........................................................... 20. Remember to brush your teeth before going to bed -> Don't.................................................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 53
2 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
21. Loan and Mai swim very well -> Loan and Mai....................... 22. His tooth hurt ->He.................. 23. She is a bad and slow driver -> She.............................. 24. She is fast and careful driver ->She.......................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 53
2 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
29. David BecKam is a good soccer player -> David BecKam....................................... 30. Nam doesn't run fast -> Nam isn't............... 31. My brother cycles slowly ->My brother.................. 32. Does he plays guitar very well? -> Is he......................................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 53
1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
33. What is wrong with you, Mai ? ->What..................................... 34. Nam iss a fluent English speaker ->Nam speaks.............................. 35. My brother played tennis badly last year -> My brother was............................. 36. His head aches -> He........................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 53
3 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
25. My brother and sister could swim last year -> My brother and sister................................. 26. My father has a toothache -> My father............................ 27. She has a pain in her head -> Her .................................... 28. They don't cycle very carelessly -> They.........................
đã hỏi 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 161
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
1. They weren't quick runners. -> They...................................................... 2. My bother played tennis badly last year -> My brother................................................................... 3. Remember to keep warm when it's cold -> Don't..... ... ........................... 4. Remember to brush her teeth after meals ->Don't ..............................................
đã hỏi 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 161
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
1. Her mother stomach hurts -> Her................................... 2. Remember to clock door before going out. -> Don't......................................................... 3. What is the matter with her now ? -> What.............................................? 4. When my mother was ill, I looked after her. -> I took......................................................
đã hỏi 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 161
2 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
1. Tan is not a skillful soccer player. -> Tan...............................................? 2. Remember to brush your teeth before going to bed. -> Don't......................................................................... 3. What was wrong with him, Nam ? -> What................ ... > Lan's............................................. ->Lan's................................................
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 minhtiendailqa4a3324 Cử nhân 5k điểm 3 6 43
1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
1. finish / I play / I ought to / table tennis / my homework / before/. 2. for / you ? / write / your mom / a sick note / Did/ 3. a / on / white flowers / green skirt / Hoa / it / made / with / . 4. in / Liz is / Ba / her recent vacation / about / Nha Trang / talking to/
đã trả lời 22 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
1. and / will / eat well / be fit / healthy / and / you / exercise/. 2. you ever / school / were / from / last semester / absent / ?
đã trả lời 22 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
1. In / teenagers / the USA had / of / some / surprising results / A recent survey. 2. he is / does / fell nervous / because / seeing / why / the dentist / Minh / .
đã trả lời 22 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 7 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...