search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2450 Điểm

 2. Yonko

  2127 Điểm

 3. Mabelle

  1456 Điểm

 4. Teemo-

  1209 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Tiếng Anh lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Write a paragraph about your favorite city in Viet Nam or in the world
đã trả lời 27 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 hoangvy Cử nhân 3.7k điểm 24 45 125
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
1. Althought she was ill, she went to school. → In spite of... 2. He didn' t  come because he was sick. → He didn' t come because of... 3. The plane couldn' t take off because the weather was bad. → Because of...
đã trả lời 22 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ 5.3k điểm 6 11 110
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
1 thích
3 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 26 lượt xem
A.star     B.father      C.camera      D.garden
đã trả lời 21 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 liennguyen071176573 Học sinh 55 điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Write paragragh about a person that you admire. (Viết hộ mk về "Albert Eistein" nhé) Help me please!!!
đã hỏi 21 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 wearet4181063 Học sinh 60 điểm
2 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Write a leaflet for a nice holiday in Nha Trang
đã trả lời 20 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 manh.s116973557 Cử nhân 2.2k điểm 3 4 10
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Ex 1 : write the corect form ò the verbes in brackets  1 . you ever ( see ) a real robot at work ? - No ,never  2 . Trung is learning to phay the guitar . he ( have ) guitar lessons twice a week  3 . ì it ( be 0 nice tomorrow , we ( plant ) some young trees in our garden  4 . do you think there ( be ) a city underwater ? 
đã trả lời 18 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 manh.s116973557 Cử nhân 2.2k điểm 3 4 10
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
  TOPIC 1: CITIES OF THE WORLD *Talk about the city that you have just arrived or known. Where did you arrive? What has the weather been like? How the people and th food are? What is it famous for? /What have you done? How are you feeling?   TOPIC 2: OUR HOUSES ... effects of the problem to people? What can you do to reduce that problem? What things can you reuse or recycle?   Giúp tôi với nha.  
đã trả lời 18 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 manh.s116973557 Cử nhân 2.2k điểm 3 4 10
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
KIểm tra nói Tiếng Ank lớp 6 ='(( Đề bài: Hãy nói sương sương về bản thân mình Ụ^U ( Chú ý đặc biệt về phần sở thích, còn lại sương sương ) Ank iem trong cộng đôngf giúp iem với ='(( Mai iem ra mặt trận rồi AmEn  
đã trả lời 18 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 manh.s116973557 Cử nhân 2.2k điểm 3 4 10
1 thích
2 câu trả lời 14 lượt xem
Em không biết cách tả về robot và viết thư bằng tiếng anh 
đã trả lời 17 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Nino Cử nhân 3.8k điểm 6 8 22
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho mk xin ít đề hsg tiếng anh lớp 6 nha.Gửi link giùm mk.Càng nhiều đề càng tốt.
đã trả lời 14 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 manh.s116973557 Cử nhân 2.2k điểm 3 4 10
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
B. MULTIPLE CHOICE I. Choose the best answer to complete each of the following sentences. 1.  Young people_____obey their parents.      A. must                B.will                   C.may                  D. ought to 2.  Laura, you and the kids just have dinner without waiting ... 20.     __________ we go to the beach today? ~ Great!           A. Shall      B. Will        C. Might     D. Should
đã trả lời 14 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
We (just/take)___part in diffrent charity activities in the town  
đã trả lời 14 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
ha isn a bad swimmer
đã trả lời 14 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.8k điểm 5 8 16
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
    8.i like.....................flims(adventure)
đã trả lời 14 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.8k điểm 5 8 16
0 phiếu
3 câu trả lời 14 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.8k điểm 5 8 16
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Viết một đoạn văn về thời tiết mùa xuân sau các câu hỏi đây: How many seasons are there in your city? What's the weather like in summer/ winter/ fall/spring What do you do often do in ____? What's your favourite season? Why?    
đã hỏi 10 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Khách
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
Mn giúp mk nha, để mk đối chiếu kết quả !!! Chỉ cần làm bài 1 thui >.<</span>
đã trả lời 10 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...