search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  251 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  201 Điểm

 3. YasuoVN

  139 Điểm

 4. quin

  122 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Hóa học lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho các oxit sau: SO2, Al2O3, MgO, CaO, CO2, H2O, K2O, Li2O. Hãy cho biết những oxit trên, oxit nào vừa điều chế từ phản ứng hóa hợp, vừa tử phản ứng phân hủy
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 minhtiendailqa4a3324 Thạc sĩ 5.2k điểm 3 8 70
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho 20g hỗn hợp X gồm CuO vad Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0.2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là A. 25% và 75%                                                       B. 20% và 80% C. 22% và 78%                                                       D. 30% và 70%
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Emperor_Nerissa Thần đồng 812 điểm 6 24 100
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0.74g chất rắn X cần 1,12 dm3 không khí chứa 20% thể tích O2. Sản phẩm thu được gồm 224 cm3 CO2; 0.53g Na2CO3 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Công thức hóa học của X là? A, C2H4O4Na2 B. C3H2O3Na2 C. C3H2O4Na2 D. C3H2O2Na2
đã hỏi 2 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Emperor_Nerissa Thần đồng 812 điểm 6 24 100
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2SO4 và HI?
đã trả lời 1 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá C. chỉ bị khử C. không bị oxi hoá, không bị khử D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. Dùng cho các câu 11, 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) ... : Giá trị của V là A. 10,08 B. 31,36 C. 15,68 D. 13,44 Câu 19: Giá trị của a là A. 62,4 B. 51,2 C. 58,6 D. 73,4
đã trả lời 1 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Nguyên tử Z có 58 hạt và số khối (p+n) bé hơn 40.Tìm số hạt mỗi loại của Z
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 1. Cu (Z = 29), cấu hình electron nguyên tử của đồng là A. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d9 4s². B. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s1. C. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d8 4s³. D. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s². Câu 2. Phát biểu nào không đúng về đồng trong bảng tuần hoàn? A. Đồng thuộc chu kì 4. B. Đồng thuộc nhóm ... V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 1,792 B. 0,746 C. 0,672 D. 0,448
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Bài 11. Phân tử kẽm cacbonat gồm 1 nguyên tử Zn , 1 nguyên tử C và n nguyên tử 0. Phân tử ozon nặng bằng 0,384 phân tử kẽm cacbonat a. Tinh n b. Tính khối lượng (g) của 1 phân tử kẽm cacbonat c. Tính số phân tử kẽm cacbonat có trong 50g kẽm cacbonat
đã hỏi 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 suphung1982525 Học sinh 55 điểm
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Mg sau phản ứng thu được 33,3 gam hỗn hợp các oxit Al2O3, ZnO, MgO. Tính thể tích oxi đã tham gia phản ứng ở đktc.
đã trả lời 22 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + H2O là A. 55 B. 20 C. 25 D. 50 Câu 2: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là A. 0,5 B. 1,5 C. 3,0 D. 4,5 Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+ A. nhận 1 ... và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion đóng vai trò chất khử là A. 9 B. 7 C. 8 D. 6
đã trả lời 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
1. Hỗn hợp N gồm C và S ( trong đó C chiếm 60% về khối lượng ). Đốt cháy hoàn toàn 10g hỗn hợp N cần dùng a lít khí O2 ở đktc. Tính a và thể tích mỗi khí thu được sau phản ứng 2. Hỗn hợp M hồm H2 và O2 có tỉ khối đối với H2 là 4,75. Bật tia lửa điện đốt cháy 8,96 lít hỗn hợp ở đktc. Hãy tính khối lượng nước thu được
đã trả lời 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
tại sao khi cho kẹo mentos vào chai  coca cola thì sủi bọt lên ?
đã trả lời 25 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
5. Các phương pháp biểu diễn nồng độ dung dịch: nồng độ phần trăm, nồng độ đương lượng, nồng độ molan, nồng độ phần mol. Định luật đương lượng?  6. Hơi bão hoà? Áp suất hơi bão hoà? Nhiệt độ sôi của chất lỏng? Nhiệt độ đông đặc? Hiện tượng thẩm thấu là gì? Tính chất của ... dụ.  8. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu. Hằng số điện ly K, hằng số điện ly acid Ka, hằng số điện ly base Kb?  
đã hỏi 23 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 lieuvantung19981038 Học sinh 115 điểm 2
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
1. Hệ phân tán. Phân biệt huyền phù, nhũ tương, dung dịch keo, dung dịch thực (dung dịch).  2. Dung dịch? Nhiệt động học của sự hình thành dung dịch lỏng (chất rắn hoà tan trong chất lỏng, chất khí hoà tan trong chất lỏng, chất lỏng hoà tan trong dung môi lỏng)  3. ... Định luật Henry nói về ảnh hưởng của áp suất đối với độ tan của chất khí trong chất lỏng? So sánh độ tan trong nước của O2 và CO2?
đã hỏi 23 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 lieuvantung19981038 Học sinh 115 điểm 2
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Câu 1: cho 31g natri oxit vào 27g nước. tính kl sản phẩm và chất còn dư sau phản ứng.  Câu 2: Cho 7,8g một kim loại hóa trị I tác dụng vừa đủ với 3,6g H20. Tìm tên kim loại đó  Câu 3 : Cho 13g Zn vào một dd chứa 0,5mol axit clohidrir. Tính thể tích của khí Hidro  Câu 4: ... cho 4,8g một kim loại hóa trị (II) tác dụng với H2SO4 dư thu đc 44,8 lít khí ở đkxd. Xác định kim loại A?  Giúp mình với ;))
đã trả lời 23 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho 3,25 gam kẽm tan vào dung dịch HCL thu được dung dịch chứa m(g) muối và V (L) khía. Tính m và v.
đã trả lời 21 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho m gam Fe phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch HCL 7,3% thu được v lít H2 điều kiện tiêu chuẩn Tính m và V    
đã trả lời 21 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
0 phiếu
3 câu trả lời 21 lượt xem
Dung dịch là gì ?
đã trả lời 21 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 Bendy Cử nhân 3.7k điểm 6 8 22
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Trong những phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng thế; phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng khác? Hãy giải thích sự lựa chọn đó? a. 2Mg + O2 ======> 2MgO b. 2KMnO4 ======> K2MnO4 + MnO2 + O2 c. Fe + CuCl2 =====> FeCl2 + Cu d. Mg(OH)2 =====> MgO + H2O e. Fe2O3 + 3H2 ======>2Fe + 3H2O f. Cu + 2AgNO3 =======> 2Ag + Cu(NO3)2 g. HCl + NaOH =======> NaCl + H2O
đã trả lời 21 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 huenamtdn2003 Thần đồng 930 điểm 1 3 8
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...