search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5135 Điểm

 2. Lovell

  4680 Điểm

 3. GENOS

  4164 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

58.1k câu hỏi

199k câu trả lời

60.4k bình luận

10.1k thành viên

Hóa học lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 25,00 gam.      B. 15,00 gam.         C. 12, ... andehit propionic: A. etylic           B. i-propylic          C. n-butylic            D. n-propylic Câu 6: Ion OH- có thể phản ứng được với các ion nào sau đây:
đã hỏi 18 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 Mabelle Cử nhân 2.7k điểm 4 5 7
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Phản ứng 2XO(k) + 2H2(k) -> X2(k) + 2H2O(k) tuân theo quy luật động học thực nghiệm: v = k[XO]2 [H2]. Cơ chế được đề xuất cho phản ứng này: Cơ chế này có phù hợp với quy luật động học thực nghiệm? Tại sao?
đã hỏi 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 Mabelle Cử nhân 2.7k điểm 4 5 7
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
Xà phòng là chất gì?
đã trả lời 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 Zin_cute-Lucy_suki Tiến sĩ 17.6k điểm 10 11 183
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra dạng ion trong các thí nghiệm sau: a) Cho từ từ đến dư dung dịch KHSO4 vào dung dịch chứa NaAlO2 và Na2CO3. b) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2. c) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch HI dư. d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
đã trả lời 2 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 Binh-mango-lay-tk-teemo Tiến sĩ 21.5k điểm 19 60 550
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
Xenlulozo được dùng để điều chế loại tơ nào sau đây? Tơ Japsan. B. Tơ enang. C. Tơ visco. D. Tơ capron
đã trả lời 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 Binh-mango-lay-tk-teemo Tiến sĩ 21.5k điểm 19 60 550
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Xác định chu kỳ và nhóm của nguyên tố z=12 và z=38
đã trả lời 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 dltnhu.simeu8061355 Học sinh 116 điểm 1
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
- So sánh bán kính nguyên tử của  z=12 và z=38
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 Zin_cute-Lucy_suki Tiến sĩ 17.6k điểm 10 11 183
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hỗn hợp 1,07g hai amin đơn chức bậc nhất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa hết với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo nên dung dịch X. Cho X tác dụng với Na dư thu được 0,03 mol H2. Xác định công thức 2 amin:
đã hỏi 30 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với I = 1,93 A tới khi catot bắt đầu có bọt khí thoát ra thì dừng lại, cần thời gian là 250 giây. Thể tích khí thu được ở anot (đktc) là
đã hỏi 30 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Zin_cute-Lucy_suki Tiến sĩ 17.6k điểm 10 11 183
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Trong phản ứng thủy phân sau: Để tăng hiệu suất phản ứng ( tăng tỉ lệ % este bị thủy phân) nên: 1) Thêm H2SO4 2) Thêm HCl 3) Thêm NaOH 4) Thêm H2O Trong bốn biện pháp trên, biện pháp nào là đúng: A. 1,2    B. 3,4    C. Chỉ có 3    D. Chỉ có 4
đã hỏi 28 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 62,5g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit ta thu được dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thu được khối lượng bạc là
đã hỏi 28 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau (Ghi rõ điều kiện phản ứng, các chất viết ở dạng công thức cấu tạo thu gọn). C8H14O4 + NaOH→ X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 X3 + X4 → nilon-6,6 + H2O X2 + X3 → X5 + H2O (tỷ lệ số mol X2: số mol X3 = 2:1)
đã hỏi 28 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có oxi) hỗn hợp gồm Fe3O4 và Al, thu được 96,81 gam hỗn hợp bột X. Trộn đều và chia X thành hai phần, phần hai có khối lượng gấp 4 lần khối lượng phần một. Phần một tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Phần hai khi ... khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là A. 72,576 lít B. 57,792 lít C. 46,2336 lít   D. 75,576 lít
đã hỏi 26 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho sơ đồ chuyển đổi hóa học giữa các chất: X → Y → BaCO3 → Z → T. Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của Ba và MX < MY < 197 < MZ < MT. Vậy X và T lần lượt là A. Ba(OH)2 và BaCl2.    B. BaO và Ba(HCO3)2.    C. BaO và Ba(NO3)2.     D. BaO và BaCl2.    
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hỗn hợp D gồm etan, etilen, propin. Cho 12,24 gam D tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, phản ứng xong thu được 14,7 gam kết tủa. Mặt khác 4,256 lít D (đktc) phản ứng vừa đủ 140 ml dung dịch Br2 1M. Tính số mol mỗi chất có trong 12,24 gam D. Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27, K = 39, S = 32, Cl = 35,5; Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108, Ba = 137.
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau:
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau: Biết B là muối của một - aminoaxit có mạch cacbon không phân nhánh.
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Dẫn khí vào dung dịch nước vôi trong dư, hiện tượng xảy ra như sau: A. Thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa không tan. B. Thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa tan. C. Thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh và hoá nâu trong không khí.   D. Thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh.
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong thời gian 3000 giây, thu được 2,16 g Al. Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5N2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5°C). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl-(với hiệu suất 100%), lượng C6H5N2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là:
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...