search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  287 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  249 Điểm

 3. quin

  154 Điểm

 4. YasuoVN

  151 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các lọ không ghi nhãn đựng các dung dịch sau? a) HCl, NaCl, NaBr b) NaOH, KCl, KNO3, HCl
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Nguyên tố X là một phi kim. Hợp chất khí của X với hiđro là E; oxit cao nhất của X là F. Tỉ khối hơi của F so với E là 5,0137. a) Tìm X. b) Hoàn thành sơ đồ sau (biết X3, X4, X6 là muối có oxi của X; X5 là muối không chứa oxi của X; X7 là axit không bền của X).
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m. A là hợp chất của lưu huỳnh. Cho ... kết tủa trắng và dung dịch C. Cho Mg dư vào dung dịch C, thu được 11,2 lít khí ở (đktc). Xác định công thức phân tử của chất A.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Trộn CuO với một oxit kim loại hóa trị II theo tỉ lệ mol 1 : 2 được hỗn hợp A. Cho luồng H2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hợp B. Để hòa tan hết B cần 40 ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được V lít NO duy nhất (đktc) a) Xác định kim loại hóa trị II trên. Tính V? b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. Biết hiệu xuất các phản ứng đạt 100%
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam một oxit kim loại hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 vừa đủ. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10%. Xác định công thức phân tử oxit kim loại?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho các oxit sau: SO2, Al2O3, MgO, CaO, CO2, H2O, K2O, Li2O. Hãy cho biết những oxit trên, oxit nào vừa điều chế từ phản ứng hóa hợp, vừa tử phản ứng phân hủy
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 minhtiendailqa4a3324 Thạc sĩ 5.2k điểm 4 8 83
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho 20g hỗn hợp X gồm CuO vad Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0.2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là A. 25% và 75%                                                       B. 20% và 80% C. 22% và 78%                                                       D. 30% và 70%
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Emperor_Nerissa Thần đồng 812 điểm 6 24 100
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0.74g chất rắn X cần 1,12 dm3 không khí chứa 20% thể tích O2. Sản phẩm thu được gồm 224 cm3 CO2; 0.53g Na2CO3 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Công thức hóa học của X là? A, C2H4O4Na2 B. C3H2O3Na2 C. C3H2O4Na2 D. C3H2O2Na2
đã hỏi 2 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Emperor_Nerissa Thần đồng 812 điểm 6 24 100
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2SO4 và HI?
đã trả lời 1 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá C. chỉ bị khử C. không bị oxi hoá, không bị khử D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. Dùng cho các câu 11, 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) ... : Giá trị của V là A. 10,08 B. 31,36 C. 15,68 D. 13,44 Câu 19: Giá trị của a là A. 62,4 B. 51,2 C. 58,6 D. 73,4
đã trả lời 1 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Nguyên tử Z có 58 hạt và số khối (p+n) bé hơn 40.Tìm số hạt mỗi loại của Z
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 1. Cu (Z = 29), cấu hình electron nguyên tử của đồng là A. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d9 4s². B. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s1. C. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d8 4s³. D. 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s². Câu 2. Phát biểu nào không đúng về đồng trong bảng tuần hoàn? A. Đồng thuộc chu kì 4. B. Đồng thuộc nhóm ... V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 1,792 B. 0,746 C. 0,672 D. 0,448
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
1 thích
3 câu trả lời 9 lượt xem
 Màu của phenolphtalein trong dung dịch khi độ pH lớn hơn hoặc bằng 8.3 có màu gì?
đã trả lời 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Bài 11. Phân tử kẽm cacbonat gồm 1 nguyên tử Zn , 1 nguyên tử C và n nguyên tử 0. Phân tử ozon nặng bằng 0,384 phân tử kẽm cacbonat a. Tinh n b. Tính khối lượng (g) của 1 phân tử kẽm cacbonat c. Tính số phân tử kẽm cacbonat có trong 50g kẽm cacbonat
đã hỏi 30 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 suphung1982525 Học sinh 55 điểm
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Mg sau phản ứng thu được 33,3 gam hỗn hợp các oxit Al2O3, ZnO, MgO. Tính thể tích oxi đã tham gia phản ứng ở đktc.
đã trả lời 22 tháng 7 trong Hóa học lớp 8 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
1 thích
2 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 15 lượt xem
Đường nào có nhiều trong mật ong ?
đã trả lời 5 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 21.5k điểm 10 16 219
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...