search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  304 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  267 Điểm

 3. quin

  154 Điểm

 4. YasuoVN

  151 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

0 phiếu
6 lượt xem 0 2

Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2SO4 và HI?

trong Hóa học lớp 8 Phamthunhien Tiến sĩ 21.4k điểm 17 74 285
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

2 Trả lời

0 phiếu
0

H_{2}SO_{4} +8HI\rightarrow 4I_{2} + H_{2}S + 4H_{2}O

HI là chất khử

H2SO4 là chất oxi hóa

Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
0 phiếu
0

H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.

Mabelle Cử nhân 3.6k điểm 4 5 11

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
44 lượt xem
CnH2n+2O + O2 ---> CO2  + H2O
đã hỏi 27 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phương Mỹ Nguyễn Học sinh 427 điểm 4 16
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
106 lượt xem đã hỏi 12 tháng 6, 2018 trong Sinh học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 398 1148 1891
1 thích
3 câu trả lời 45 lượt xem
45 lượt xem đã hỏi 30 tháng 5, 2018 trong Vật lý lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 398 1148 1891
2 phiếu
1 trả lời 514 lượt xem
514 lượt xem
 Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4. Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
đã hỏi 11 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 8 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 101 266
0 phiếu
1 trả lời 515 lượt xem
515 lượt xem
Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số mới gấp 26 lần số cần tìm
đã hỏi 27 tháng 5, 2017 trong Toán tiểu học linhhaha Học sinh 155 điểm 1 1 1
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem
 xác định CTHH của oxit trong các hợp chất sau:                                                                                                                            CaO, CaCO3, CO2, SO2, SO3, H2SO4, HNO3, P2O5
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 21.5k điểm 10 16 219
1 thích
1 trả lời 162 lượt xem
162 lượt xem
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : a) Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3 + Fe b) FeSO4 + KМNО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O c) FeS2 + O2  ⟶ Fe2O3 + SO2           d) KClO3 ⟶ KCl + O2 e) Cl2+ KOH t0⟶⟶t0 KCl + KClO3 + H2O.  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 398 1148 1891
0 phiếu
3 câu trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
H2 + O2  H2O KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 Al2O3 + H2  Al + H2O CO2 + H2O  H2CO3
đã hỏi 21 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 Chuong7a2 Cử nhân 3.3k điểm 9 26 113
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học: CxHyOz+Ox ---> CO2+H2O
đã hỏi 3 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 8 ForLearning123 Học sinh 326 điểm 1 10
1 thích
1 trả lời 37 lượt xem
37 lượt xem
FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O Fe(OH)2 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
đã hỏi 6 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 8 Mai Thảo Ngân Học sinh 335 điểm 4 8 19
1 thích
1 trả lời 76 lượt xem
76 lượt xem
Hãy cân bằng phương trình hóa học sau: 1, Cu(NO3)2 - - > CuO + NO2 + O2 2, KAlO2 + H2SO4 - - -> K2SO4 + Al2(SO4)3 + H2O 3, C2H2 + O2 - - - > CO2 + H2O 4, KNO3 - - -> KNO2 + H2O 5, Cu+ H2SO4 (đặc)  - - - > CuSO4 + SO2 + H2O  
đã hỏi 4 tháng 11, 2018 trong Hóa học lớp 8 o0oJoyKbuoro0o Thạc sĩ 5.1k điểm 2 11 50
2 phiếu
1 trả lời 134 lượt xem
134 lượt xem
Cân bằng các phương trình sau:
đã hỏi 24 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 8 dat97tqt Tiến sĩ 13.5k điểm 34 82 404
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
52 lượt xem
CxHyOz+O2=>CO2+H2O  bài này làm thế nào !    
đã hỏi 2 tháng 12, 2017 trong Hóa học lớp 8 duyanh111bg Học sinh 175 điểm 2
2 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
88 lượt xem
Fe + H2So4 —> Fe2 (So4)3 + So2 + H2O
đã hỏi 21 tháng 7, 2017 trong Hóa học lớp 8 Ha
1 thích
2 câu trả lời 338 lượt xem
338 lượt xem đã hỏi 23 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 8 thamnguyet Học sinh 57 điểm 1 1
Loading...
...