search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  304 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  267 Điểm

 3. quin

  154 Điểm

 4. YasuoVN

  151 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

0 phiếu
8 lượt xem 0 1

Tìm n ∈ N để A = 6n+72n+3 có giá trị là 1 số nguyên.

trong Toán lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

      A = 6n+72n+3 có giá trị là 1 số nguyên.

=>  6n + 7 chia hết cho 2n + 3

=> 6n + 9 - 2 chia hết cho 2n + 3

=> 3 ( 2n + 3 ) - 2 chia hết cho 2n +3

Mà 2n + 3 chia hết cho 2n + 3 => 2 ( 2n + 3 ) chia hết cho 2n + 3

=> Để 3 ( 2n + 3 ) - 2 chia hết cho 2n + 3

=> 2 chia hết cho 2n + 3 

=> 2n + 3 ∈ { ±1 ; ±2 }

=> 2n ∈ { -4 ; -2 ; -5 : -1 }

=> n ∈ { -2 ; -1 }

Vậy n ∈ { -1 ; -2 } 

Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ 5.4k điểm 6 11 117
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Cow_xynk_xell

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Tính nhanh:  
đã hỏi 22 tháng 6 trong Toán lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
18 lượt xem
1. Viết mỗi tập hợp sau bằng 2 cách : a) Tập hợp M các số tự nhiên bé hơn hoặc bằng 30. b) Tập hợp K các số tự nhiên chẵn lớn h&#417 ... 2cm. Tính BC. c) Trên tia đối của tia Ox, vẽ D sao cho OD = OA. Tính DB.
đã hỏi 19 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 6 N3M5T7 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 12 186
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem
Tìm x biết:
đã hỏi 22 tháng 6 trong Toán lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
10 lượt xem
cho stn có 1000 chữ số 1234567891011....số này có được bằng cách viết liền nhau các các stn liên tiếp bắt đầu từ 1.hỏi chữ só thứ 2008 của số trên là gì
đã hỏi 31 tháng 3 trong Toán lớp 6 toana
0 phiếu
1 trả lời 708 lượt xem
708 lượt xem đã hỏi 15 tháng 11, 2016 trong Toán lớp 6 phuongduong Học sinh 175 điểm 3 4 5
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
96 lượt xem
ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN - LỚP 6 ĐỀ SỐ 1. Bài 1: Thực hiện phép tính. a) 136 - (2 . 52 + 23 . 3) b) (-243) + (-12) + (+243) + (-38) + (10) Bài 2: Tìm x ∈ N, biết: a) 6 . (x - 81) = 54 b) 18 - (x - 4) = 32 Bài 3: Biết số học sinh ... CD sao cho CM = 2cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng MD. b) Trên tia đối của tia CM, lấy điểm N sao cho CN = 2cm. Chứng tỏ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng NM.
đã hỏi 22 tháng 12, 2016 trong Toán lớp 6 tamqx61a Thần đồng 981 điểm 8 16 52
0 phiếu
3 câu trả lời 93 lượt xem
93 lượt xem
Câu 1:  ƯCLN(210; 150) là  Câu 2: Cho b = (-50) + 30. Số đối của b là  Câu 3: Nếu  thì  có giá trị là  Câu 4: Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là  Câu 5: Tổng của tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là  Câu 6: Kết quả của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - ... chia 17 thì dư 9còn khi chia cho 19 thì dư 13. Số a chia 1292 có số dư là  Câu 10: Một hình vuông có diện tích là Chu vi của hình vuông đó là 
đã hỏi 13 tháng 12, 2016 trong Toán lớp 6 duyupu -25 điểm 8 26 43
1 thích
1 trả lời 53 lượt xem
53 lượt xem
  Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2012 được thương và số dư bằng nhau là:      A.  98637                      B. 99999                         C. 98588                        D. 96624  
đã hỏi 28 tháng 5, 2019 trong Toán tiểu học TomK_DZ Cử nhân 1.6k điểm 6 23 112
0 phiếu
3 câu trả lời 46 lượt xem
46 lượt xem
Số nào sau đây là hợp số ? A. 1 ;  B. 5 ;  C. 6 ;  D. 7.
đã hỏi 5 tháng 2, 2018 trong Toán lớp 6 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 429 792 1954
4 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
64 lượt xem
Cho    ( với ). CMR: 
đã hỏi 29 tháng 12, 2017 trong Toán lớp 6 Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 99 lượt xem
99 lượt xem
Cho bi&#7875;u th&#7913;c: D = 1 ph&#7847;n 3 + 1 ph&#7847;n 3 m&#361; 2 + 1 ph&#7847;n 3 m&#361; 3 + ... + 1 ph&#7847;n 3 m&#361; 100. Ch&#7913;ng minh r&#7857;ng: D < 1 ph&#7847;n 2
đã hỏi 5 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 6 Nguyễn Thị Nhật Linh Tiến sĩ 13.8k điểm 180 313 476
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot, Oy sao cho ∠xOt = , ∠xOy = . a, Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không? Vì sao? b, Tính ∠tOy và so sánh ∠tOy với ∠xOt. c, Tia Ot có phải là tia phân giác của ∠xOy không? Vì sao? d, Vẽ tia phân giác Om của ∠xOt. Tính số đo ∠mOy.
đã hỏi 22 tháng 6 trong Toán lớp 6 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17
3 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
51 lượt xem
1) Tìm các số tự nhiên n khác 0 a. (n+1) chia hết cho (n-1) b. (3n+2) chia hết cho (n-1) c. (2n+5) chia hết cho (n+1) 2) Tìm số tự nhiên a biết rằng khi chia 350 cho a thì dư 14, còn khi chia 320 thì dư 26 3) Chứng minh rằng: a. ab+ba chia hết cho 11 b. ... một số tự nhiên luôn chia hết cho 11 4) Cho A=137.454+206 ; B=453.138-110 Không tính giá trị của A và B. Hãy chứng tỏ A=B   Help me, please!!!
đã hỏi 29 tháng 12, 2017 trong Toán lớp 6 ɱ√ρ︵MÁŚŤĔŔ➻❥ŶĨ╰❥ Học sinh 318 điểm 3 14
1 thích
1 trả lời 57 lượt xem
57 lượt xem
1) Cho A = 137.454 + 206 ; B = 453.138 - 110 Không tính giá trị của A và B. Hãy chứng minh A = B 2) Tìm n khác, sao cho: a. 21 chia hết cho (2n+5) b. (n+1) chia hết cho (n-1) c. (3n+2) chia hết cho (n-1) d. (2n+5) chia hết cho (n+1) Help me, please!!  
đã hỏi 8 tháng 1, 2018 trong Toán lớp 6 ɱ√ρ︵MÁŚŤĔŔ➻❥ŶĨ╰❥ Học sinh 318 điểm 3 14
0 phiếu
2 câu trả lời 247 lượt xem
247 lượt xem
Tính:  a) ( -7 ) mũ 3 . 2 mũ 4  b) 5 mũ 4 . ( -4 ) mũ 2      Chú ý dấu chấm là dấu nhân
đã hỏi 10 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 6 Nguyễn Thị Nhật Linh Tiến sĩ 13.8k điểm 180 313 476
Loading...
...