search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  304 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  267 Điểm

 3. quin

  154 Điểm

 4. YasuoVN

  151 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

0 phiếu
6 lượt xem 0 1

Cho tam giác ABC có Â = 90o

, AB = AC. Gọi K là trung điểm BC. a) Chứng minh: AK là phân giác của góc BAC. b) Đường thẳng qua C vuông góc với BC cắt tia BA tại E. Chứng minh: CE // AK. c) Chứng minh: CA là phân giác góc BCE.

trong Toán lớp 7 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 21.5k điểm 10 16 219
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
0

a) Xét ΔAKB và ΔAKC có 

              AB=AC

              BK=CK( do K là trung điểm của BC)

             AK chung

=> ΔAKB=ΔAKC(c-c-c)

=> Góc AKB= góc AKC

Mà góc AKB+ góc AKC=180

=> 2 Góc AKB=180

=> Góc AKB=90

=> AK⊥BC

b) Xét ΔABC có AB =AC

=> ΔABC cân tại A

Có AM là đường trung tuyến

=> AM đồng thời là phân giác

=> Góc BAK= góc CAK=45

Ta có AK//EC

=> Góc BEC= góc BAK=45

imagerotate
 
 
Cow_xynk_xell Cử nhân 3.9k điểm 5 9 17

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Cho tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C .Kẻ AH vuông góc BC  a) so sánh BH và CH  b) lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=BA.Lấy E thuộc tia đối của tia CB sao cho CE=CA. Chứng minh góc ADE lớn hơn góc AED,từ đó so sánh AD và AE  c) gọi G và K ... ABD?  d) Gọi I là giao điểm của BG và KC.Chứng minh AI là phân giác của góc BAC.  e) Chứng minh rằng đường trung trực của DE đi qua điểm I.
đã hỏi 11 tháng 6 trong Toán lớp 7 [email protected]
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Cho tam giác ABC có 2 đường trung tuyến BI và CK giao nhau tại G kéo dài AG thêm một đoạn sao cho AG = GD . AD cắt BC tại M . (a) c/m tam giác MBD = tam giác MCG (b)so sánh BD và CK
đã hỏi 29 tháng 4 trong Toán lớp 7 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 21.5k điểm 10 16 219
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem
Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = AB. Các đường trung trực của các đoạn thẳng BC, AD cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc BAC.
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 7 N3M5T7 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 12 186
1 thích
0 câu trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác góc ABC cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Chứng minh rằng : a) DA = DE. b) DA < DC. c)  .
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 7 N3M5T7 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 12 186
1 thích
1 trả lời 281 lượt xem
281 lượt xem
cho tam giác ABC biết B=30+C và tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Tính góc ADB?
đã hỏi 24 tháng 11, 2017 trong Toán lớp 7 hoa sen
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
42 lượt xem
cho tam giác ABC nhọn, vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B và tam  giác ACE vuông cân tại C. kẻ AH; DI; EK vuông BC (I; H; K thuộc BC) a, chứng minh tam giác BDI=ABH b, BI=CK và DI+EK=BC c, tìm điều kiện để A, D, E thẳng hàng
đã hỏi 19 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
59 lượt xem
cho tam gi&aacute;c ABC &#273;&#7873;u. Tr&ecirc;n tia AB l&#7845;y D sao cho AD=1/3AB. T&#7915; D k&#7867; &#273;&#432;&#7901;ng th&#7859;ng vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i AB c&#7855;t AC t&#7841;i E. Qua E k&#7867; &#273;&#432;&#7901;ng th&#7859;ng vu&ocirc;ng g&oacute ... ;i AC c&#7855;t BC t&#7841;i F. Ch&#7913;ng minh r&#7857;ng: a, DF vu&ocirc;ng BC b, tam gi&aacute;c DEF &#273;&#7873;u
đã hỏi 19 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
3 câu trả lời 78 lượt xem
78 lượt xem
cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD=BA a, chứng minh AD là tia phân giác của ^AHC b, kẻ DK vuông AC, chứng minh AK=AH c, chứng minh AB+AC
đã hỏi 16 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
30 lượt xem
cho tam gi&aacute;c ABC c&oacute; AB a, ch&#7913;ng minh ^AKI=^ANI b, ch&#7913;ng minh BK=NC c, t&igrave;m &#273;i&#7873;u khi&#7879;n c&#7911;a tam gi&aacute;c ABC &#273;&#7875; tam gi&aacute;c BKE &#273;&#7873;u d, ch&#7913;ng minh AC-AB>MC-MB
đã hỏi 16 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
43 lượt xem
cho tam gi&aacute;c ABC (AB a, CM BD=DE b, g&#7885;i K l&agrave; giao c&#7911;a AB v&agrave; ED. CM tam gi&aacute;c DBK= DEC c, tam gi&aacute;c AKC l&agrave; tam gi&aacute;c g&igrave;? CM AD vu&ocirc;ng KC d, CM BE//KC e, CM BD
đã hỏi 12 tháng 5, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
1 trả lời 303 lượt xem
303 lượt xem
cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. kẻ AE vuông BD ( E thuộc BD ), AE cắt BC ở K. a, chứng minh tam giác ABK cân tại B b, chứng minh: DK vuông BC c, so sánh AD và DC d, kẻ AH vuông BC (H thuộc BC). Chứng minh IK//AC f, Lấy P thuộc tia đối của tia AB sao cho AP=KC. Chứng minh P,D,K thẳng hàng g, tìm điều kiện của tam giác ABC để tam giác AID đều h, so sánh KH và KC
đã hỏi 25 tháng 4, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
55 lượt xem
tam giác ABC có ^B>^C. vẽ phân giác AD. chứng minh ^ADC-^ADB=^B-^C
đã hỏi 22 tháng 4, 2017 trong Toán lớp 7 hello mọi người Tiến sĩ 12.6k điểm 69 138 304
0 phiếu
1 trả lời 403 lượt xem
403 lượt xem
Cho &#273;i&#7875;m D n&#7857;m tr&ecirc;n c&#7841;nh BC c&#7911;a tam gi&aacute;c ABC. Ch&#7913;ng minh r&#7857;ng :
đã hỏi 7 tháng 4, 2017 trong Toán lớp 7 trannhat900 Phó giáo sư 52.5k điểm 429 792 1954
0 phiếu
1 trả lời 184 lượt xem
184 lượt xem
1.Cho tam giác ABC đều lấy điểm D trên BC sao cho BD=1/3 BC ,laays điểm E trên AB sao cho AE=1/3 AB,lấy điểm F trên AC sao cho CF=1/3 AC.Chứng minh tam giác DEF đều 2.Cho tam giác ABC vuông cân tại A.Qua A kẻ 1 đường thẳng D bất kì không cắt cạnh nào của tam ... BD +CE=DE c)giả sử AC=2CE.Tính góc ECB,góc CBD d)xét trường hợp cắt cạnh BC tại 1 điểm ,tìm mới liên hệ giữa các đoạn thẳng BD,EC.DE
đã hỏi 16 tháng 2, 2017 trong Toán lớp 7 Titania Học sinh 492 điểm 19 36 50
Loading...
...