Đang tải...
+1 thích

Câu 1. Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion?

A. Ion là phần tử mang điện.

B. Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.

C. Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

D. Ion đơn nguyên tử được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

Câu 2. Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại có khuynh hướng

A. nhận thêm electron.

B. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể

C. Nhường bớt electron.

D. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.

Câu 3. Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết ?

A. cộng hoá trị không cực.       B. hiđro.

C. cộng hoá trị có cực.       D. ion

Câu 4. Hợp chất mà nguyên tố clo có số oxi hoá +3 là

A. NaClO.       B. NaClO2.       C. NaClO3.       D.NaClO4.

Câu 5. Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98), O (3,44), C (2,55), H (2,20), Na (0,93), Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. NaF.       B. CH4.       C. H2O.       D. CO2.

Câu 6. Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa-khử ?

A. Phản ứng hoá hợp.       B. Phản ứng phân huỷ.

C . Phản ứng thế.       D. Phản ứng trung hoà.

Câu 7. Cho phản ứng sau: 2FeCl3 + H2S -> 2FeCl2 + S + 2HCl.

Vai trò của H2S là

A. Chất oxi hóa.       B. Chất khử.

C. Axit.       D. Vừa oxi hóa vừa khử.

Câu 8. Cho sơ đồ phản ứng:

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là

A. 5 và 2.       B. 2 và 10.       C. 2 và 5.       D. 5 và 1.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,672 lít.       B. 6,72 lít.       C. 0,448 lít.       D. 4,48 lít.

Câu 10. Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là

A. chất nhận electron.       B. chất nhường electron.

C. chất làm tăng số oxi hóa.       D. chất không thay đổi số oxi hóa.

cách đây trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (15.1k điểm)
Đang tải...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Loading...
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Phamthunhien

  1795 Điểm

 2. N3M5T7

  1562 Điểm

 3. xavia2k5

  721 Điểm

 4. Trần Nhật Dương

  576 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

51,487 câu hỏi
190,399 câu trả lời
59,343 bình luận
9,658 thành viên