search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5135 Điểm

 2. Lovell

  4680 Điểm

 3. GENOS

  4164 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

1 thích
25 lượt xem 1 1

Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị 35Cl; 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Tính phần trăm về khối lượng của đồng vị 35Cl trong phân tử KClO3. (Cho nguyên tử khối của K là 39. nguyên tử khối của O là 16).

trong Hóa học lớp 10 nthp3110 Học sinh 240 điểm 1 3 14
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
0

Đặt a; b lần lượt là % đồng vị _{^{35}Cl} và % đồng vị _{^{37}Cl} (a;b>0)

Theo đề, ta có hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} a+b=100 & \\ 35a+37b+35,5 & \end{matrix}\right.      <=>  \left\{\begin{matrix} a=75 & \\ b=25 & \end{matrix}\right.

Giả sử có 1 mol KClO3

=>n_{Cl} = 1 mol

=> n^{35_{Cl}} = 1. 75% = 0,75%

%m^{35_{Cl trong KClO3}}= \frac{0,75 . 35}{1. (39+35.5+16 . 3)}  . 100% = 21.43%

 

anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11

Các câu hỏi liên quan

1 thích
1 trả lời 58 lượt xem
58 lượt xem
nguyên tố brom có 2 đồng vị là 79Br và 81Br. Khi cho Br2 phản ứng vừa đủ 3,45 gam Na thu được 15,435 gam muối. Cho biết nguyên tử khối của Na là 23, thành phần phần trăm về số nguyên tử của đồng vị 79Br trong hỗn hợp hai đồng vị là?
đã hỏi 29 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 10 setsuna Thần đồng 673 điểm 8 15 32
1 thích
0 câu trả lời 10 lượt xem
10 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Fe, Al vào 750 ml dung dịch HCl 1,6M (D = 1,1g/ml) thu được 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. a/ Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. b/ Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch B.  c/ Nhỏ ... chất rắn. Tính khối lượng dung dịch KOH và m?  (Cho M của các nguyên tố: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)
đã hỏi 10 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Fe, Al vào 750 ml dung dịch HCl 1,6M (D = 1,1g/ml) thu được 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. a/ Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.  b/ Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch B.  c/ Nhỏ ... Tính khối lượng dung dịch KOH và m? (0,5 điểm) (Cho M của các nguyên tố: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)
đã hỏi 10 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 243
0 phiếu
1 trả lời 412 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2K lượt xem
2K lượt xem
Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị  và . Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị  ,  tồn tại trong tự nhiên.  
đã hỏi 18 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1085 1815
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl Đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu a) Viết công thức của các đồng vị CuCl2 b) Cho nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,5. Tính phần trăm các đồng vị c) Biết 1l khí Cl2 ở đktc nặng 3,1696g. Tính phần trăm khối lượng của đồng vị 37Cl
đã hỏi 19 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
48 lượt xem đã hỏi 20 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1085 1815
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
17 lượt xem
Trong t&#7921; nhi&ecirc;n, magie c&oacute; 3 &#273;&#7891;ng v&#7883; l&agrave; , v&agrave; , trong &#273;&#7889; &#273;&#7891;ng v&#7883; chi&#7871;m 10% v&#7873; s&#7889; nguy&ecirc;n t&#7917;. Nguy&ecirc;n t&#7917; kh&#7889;i trung b&igrave;nh c&#7911;a Mg l&agrave; ... v&#7883; c&ograve;n l&#7841;i. b) T&iacute;nh ph&#7847;n tr&#259;m v&#7873; kh&#7889;i l&#432;&#7907;ng c&#7911;a trong MgCO.
đã hỏi 20 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Trong tự nhiên nitơ có 2 đồng vị là 14N và 15N, trong đó 14N chiếm 99,63% tổng số nguyên tử. Tính: a) Nguyên tử khối trung bình của nitơ b) Phần trăm khối lượng của đồng vị 14N trong N2O
đã hỏi 19 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.2k điểm 2 5 11
1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ( dktc) hỗn hợp X gồm C2H4 và C4H8 ta thu được 5,6 lít CO2 ( đktc): 1) Hãy xác định phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của từng chất trong hỗn hợp X 2) Nếu cho 224 lít( đktc) khí X tham gia phản ứng trùng hợp thì tổng khối lượng polime thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất trùng hợp bằng nhau và bằng 90%.  
đã hỏi 4 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 Josepham0309 Cử nhân 4.3k điểm 7 10 139
–1 thích
0 câu trả lời 779 lượt xem
779 lượt xem
Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 112112khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?
đã hỏi 20 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 369 1085 1815
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Trong một thiết bị dùng để xác định thành phần các đồng vị (phổ kí khối lượng) của nguyên tố kali. Các ion dương kali của hai đồng vị được tích điện như nhau và có nguyên tử lượng A1 = 39, A2 = 41, được tăng tốc trong điện trường rồi đi vào từ trường đều vuông góc ... chéo lên nhau thì độ sai lệch tương đối của hiệu điện thế ΔU/U0 chỉ cho phép tối đa bằng bao nhiêu? Bỏ qua tác dụng của trọng lực.
đã hỏi 12 giờ cách đây trong Vật lý lớp 11 Mabelle Cử nhân 2.7k điểm 4 5 7
4 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
71 lượt xem
Cho khối lượng nguyên tử đồng vị  , electron, proton, notron lần lượt là: 12112,490; 0,511; 938,56; 939,550 MeV. Năng lượng liên kết là?
đã hỏi 13 tháng 6, 2019 trong Vật lý lớp 12 chibao Thần đồng 618 điểm 16 35 94
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Hỗn hợp khí A gồm etilen và axetilen.Dẫn 3,36 lít khí A vào một lượng dư dung dịch AgNo3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 24,0 gam kết tủa và có V lít khí thoát ra. Các thể tích đo được ở đktc. Tính V và phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp A
đã hỏi 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Khách
Loading...
...