search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2450 Điểm

 2. Yonko

  2117 Điểm

 3. Mabelle

  1561 Điểm

 4. Teemo-

  1219 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay
1 thích
15 lượt xem 1 1

Hòa tan 25,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau vào dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

trong Hóa học lớp 10 nthp3110 Học sinh 240 điểm 1 3 16
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
0

X + HCl \rightarrow XCl + \frac{1}{2}H_{2}

Y + HCl \rightarrow YCl + \frac{1}{2}H_{2}

n_{H_{2}} = 0,5n_{HCl} = \frac{10,08}{22,4} = 0,45

\bar{M} = \frac{25,5}{0,45.2} = 28,33

Do hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp

=> Chúng lần lượt là Na, K

Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27

Các câu hỏi liên quan

1 thích
0 câu trả lời 95 lượt xem
95 lượt xem đã hỏi 27 tháng 9, 2017 trong Hóa học lớp 10 Khách Cử nhân 1.5k điểm
2 phiếu
1 trả lời 429 lượt xem
429 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M a) Viết các phương trình hóa học b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên  
đã hỏi 8 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
0 phiếu
2 câu trả lời 646 lượt xem
646 lượt xem
200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 a) Viết các phương trình hóa học b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu
đã hỏi 8 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
2 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
66 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng người ta thu được dung dịch có chứa a gam hỗn hợp muối và 4,48 lít SO2 (đktc). Mặt khác, nếu đem m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1,5M. a) Tìm giá trị của m, a. b) Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trên ta nên cho axit vào nước hay nước vào axit?
đã hỏi 17 tháng 3 trong Hóa học lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 161
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Cho 35,4g hỗn hợp kim loại gồm Fe, Zn tác dụng với dung dịch axit HCl thì thu được 13,44lít H2 (đktc). Tính m mỗi kim loại?
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 22.5k điểm 10 16 219
1 thích
0 câu trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Cho 2,76g một kim loại kiềm tác dụng với thu được 1,344l (đktc) và dung dịch A. a. Xác định tên kim loại b. Dùng V ml dung dịch 0,1 M trung hò ... dụng với 300ml dung dịch 0,1 M. Tính m kết tủa thu được? (Nếu có)
đã hỏi 16 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 JinKun Thần đồng 599 điểm 1 5 19
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
19 lượt xem
Hòa tan 2,64 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3 loãng 20% (lấy dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 0,896 lít khí NO (ở ... khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A Tính khối lượng dung dịch B
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 11 nthp3110 Học sinh 240 điểm 1 3 16
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Cho 38,7 g hợp chất gồm Cu và Zn tan hết trong dung dịch , sau phản ứng thu được 8,96 (l) NO. Tính m mỗi kim loại
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 JinKun Thần đồng 599 điểm 1 5 19
0 phiếu
1 trả lời 918 lượt xem
918 lượt xem đã hỏi 30 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Dung dịch AgNO3 dư tác dụng cùng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr kết thúc quá trnhf thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Trong hỗn hợp ban đầu, bạn có thể xác định số mol ban đầu
đã hỏi 2 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 Teemo- Tiến sĩ 22.3k điểm 23 61 571
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem
Dung dịch AgNO3 dư tác dụng cùng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr kết thúc quá trnhf thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Trong hỗn hợp ban đầu, bạn có thể xác định số mol,
đã hỏi 22 tháng 3 trong Hóa học lớp 9 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 97 264
2 phiếu
2 câu trả lời 503 lượt xem
503 lượt xem đã hỏi 25 tháng 9, 2017 trong Hóa học lớp 11 Khách Cử nhân 1.5k điểm
0 phiếu
3 câu trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
Hỗn hợp A gồm Cao, CaCo3 hòa tan hoàn toàn A bằng HCl vừa đủ thì thu được 3 dung dịch B và 10.08l khó CO2(đktc) cô cạn dung dịch B thu được 66.6g muối. a) Xác định khối lượng hỗn hợp A. b) Tính Vhcl 10%(D=1.3g/mol) đã dùng
đã hỏi 31 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 hoangvy Cử nhân 3.7k điểm 23 45 125
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam hỗn hợp X gòm Mg, Al bằng dung dịch HCl, thu được 2,688 lít H2 (đktc). Nếu cho 2,52 gam hỗn hợp này hòa tan hoàn toàn bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được 0,03 mol một sản phẩm Y duy nhất hình thành do sự khử S+6. a) Xác định Y. b) ... 0,03 mol một sản phẩm duy nhất hình thành do sự khử N+5 (N2, N2O, NH4NO3, NO, NO2). Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 đã phản ứng.
đã hỏi 30 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 4.7k điểm 4 5 9
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
36 lượt xem
Dẫn 2,688 lít hỗn hợp oxi và ozon (đktc) vào dung dịch KI dư thì thu được 20,32 gam iot kết tủa màu tím đen. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?
đã hỏi 19 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 6 12
Loading...
...