search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5315 Điểm

 2. Lovell

  4955 Điểm

 3. GENOS

  4561 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

0 phiếu
18 lượt xem 0 0
trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 26 lượt xem
26 lượt xem đã hỏi 9 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&igrave;m &#432;&#7899;c chung l&#7899;n nh&#7845;t (UCLN) c&#7911;a hai s&#7889; v&#7899;i y&ecirc;u c&#7847;u s&#7917; d&#7909;ng thu&#7853;t to&aacute;n Euclid. Thu&#7853;t to&aacute;n Euclid: N&#7871;u a chia h&#7871;t cho b (a chia b d&#432; 0) ... mod b. &ndash; L&#7863;p v&#7899;i &#273;i&#7873;u ki&#7879;n r <> 0: b = r, a = b, r = a mod b.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh gi&aacute; tr&#7883; c&#7911;a &#273;a th&#7913;c A(x) v&#7899;i &#273;i&#7873;u ki&#7879;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng bi&#7871;n m&#7843;ng. Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh gi&aacute; tr&#7883; c&#7911 ... ;ng h&#7879; s&#7889; r&#7891;i nh&acirc;n v&#7899;i x t&#7915; h&#7879; s&#7889; an &#273;&#7871;n h&#7879; s&#7889; a0.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Viết chương trình giải phương trình bậc hai với yêu cầu sử dụng các chương trình con để giải quyết các trường hợp xãy ra của delta.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
17 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh cho ph&eacute;p nh&#7853;p hai s&#7889; v&agrave;o hai bi&#7871;n, th&#7921;c hi&#7879;n &#273;&#7893;i gi&aacute; tr&#7883; c&#7911;a hai bi&#7871;n cho nhau. Y&ecirc;u c&#7847;u d&ugrave;ng ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh con &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n ch&#7913;c n&#259;ng &#273;&#7893;i gi&aacute; tr&#7883;.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
2 câu trả lời 34 lượt xem
34 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh cho ph&eacute;p tr&#7897;n hai d&atilde;y s&#7889; A v&agrave; B c&ugrave;ng c&oacute; s&#7889; ph&#7847;n t&#7917; l&agrave; k &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c d&atilde;y s&#7889; C theo y&ecirc;u c&#7847;u sau: A = a1, a2 &hellip; ak B = b1, b2 &hellip; bk &#272;&#432;&#7907;c C = a1, b1, a2, b2 &hellip; ak, bk.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
48 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh trung b&igrave;nh c&#7897;ng c&#7911;a c&aacute;c s&#7889; nh&#7853;p v&agrave;o t&#7915; b&agrave;n ph&iacute;m. Khi mu&#7889;n k&#7871;t th&uacute;c nh&#7853;p &#273;&#7875; t&iacute;nh trung b&igrave;nh th&igrave; nh&#7845;n ph&iacute;m 0. In k&#7871;t qu&#7843; ra m&agrave;n h&igrave;nh.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
2 câu trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem đã hỏi 20 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
Loading...
...