search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5310 Điểm

 2. Lovell

  4945 Điểm

 3. GENOS

  4511 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

0 phiếu
26 lượt xem 0 2
trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé
Cuộc thi đang diễn ra Tham gia Master of Riddles kì 1

2 Trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

Program TB_Cong_4_So;

 

uses crt;

Var a, b, c, d: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);

Writeln(‘Trung binh cong: ‘,(a+b+c+d)/4):10:2);

Readln

end.

manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1
1 thích
1
Const fi='Nhap.inp';

          fo='Xuat.out';

Var a,b,c,d: Integer;

BEGIN

 assign(f,fi);

reset(f);

Write(f,

readln(f,a,b,c,d);

close(f);

assign(f,fo);

rewrite(f);

writeln((a+b+c+d)/4:0:2);

close(f);

END.
bing2122 Thần đồng 567 điểm 5 15 28

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
48 lượt xem
Viết chương trình tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In kết quả ra màn hình.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
2 câu trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem đã hỏi 20 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
2 câu trả lời 34 lượt xem
34 lượt xem
Viết chương trình cho phép trộn hai dãy số A và B cùng có số phần tử là k để được dãy số C theo yêu cầu sau: A = a1, a2 … ak B = b1, b2 … bk Được C = a1, b1, a2, b2 … ak, bk.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
1 trả lời 30 lượt xem
30 lượt xem đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
17 lượt xem
Viết chương trình cho phép nhập hai số vào hai biến, thực hiện đổi giá trị của hai biến cho nhau. Yêu cầu dùng chương trình con để thực hiện chức năng đổi giá trị.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
81 lượt xem
Viết chương trình cho phép nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3. a.Hướng dẫn: Dùng biến ... ;c số vừa nhập. Cho i chạy từ n về 1 để in các số vừa nhập.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh giai th&#7915;a c&#7911;a s&#7889; n (Vi&#7871;t l&agrave; n!). V&#7899;i y&ecirc;u c&#7847;u: &ndash; N&#7871;u ng&#432;&#7901;i d&ugrave;ng nh&#7853;p s&#7889; n < 0 th&igrave; y&ecirc;u c&#7847;u nh&#7853;p l&#7841;i. &ndash; S&#7917; ... s&#7889;. n! = 1 n&#7871;u n = 0; n! = 1.2.3.4.5&hellip;n (T&iacute;ch c&#7911;a n th&#7915;a s&#7889;).
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
Loading...
...