Loading...
0 phiếu
trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 Tiến sĩ (12.7k điểm)
Loading...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

2 Trả lời

0 phiếu
Hay nhất

Program TB_Cong_4_So;

 

uses crt;

Var a, b, c, d: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);

Writeln(‘Trung binh cong: ‘,(a+b+c+d)/4):10:2);

Readln

end.

bởi manh7a1 Tiến sĩ (12.7k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1
+1 thích
Const fi='Nhap.inp';

          fo='Xuat.out';

Var a,b,c,d: Integer;

BEGIN

 assign(f,fi);

reset(f);

Write(f,

readln(f,a,b,c,d);

close(f);

assign(f,fo);

rewrite(f);

writeln((a+b+c+d)/4:0:2);

close(f);

END.
bởi bing2122 Học sinh (377 điểm)
Loading...
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...

49,468 câu hỏi
187,841 câu trả lời
58,919 bình luận
9,411 thành viên