search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  304 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  267 Điểm

 3. quin

  154 Điểm

 4. YasuoVN

  151 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

0 phiếu
28 lượt xem 0 2
trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

2 Trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

Program TB_Cong_4_So;

 

uses crt;

Var a, b, c, d: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);

Writeln(‘Trung binh cong: ‘,(a+b+c+d)/4):10:2);

Readln

end.

manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1
1 thích
1
Const fi='Nhap.inp';

          fo='Xuat.out';

Var a,b,c,d: Integer;

BEGIN

 assign(f,fi);

reset(f);

Write(f,

readln(f,a,b,c,d);

close(f);

assign(f,fo);

rewrite(f);

writeln((a+b+c+d)/4:0:2);

close(f);

END.
bing2122 Thần đồng 567 điểm 5 16 28

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
55 lượt xem
Viết chương trình tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In kết quả ra màn hình.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
15 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
2 câu trả lời 26 lượt xem
26 lượt xem đã hỏi 20 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
1 thích
2 câu trả lời 41 lượt xem
41 lượt xem
Viết chương trình cho phép trộn hai dãy số A và B cùng có số phần tử là k để được dãy số C theo yêu cầu sau: A = a1, a2 … ak B = b1, b2 … bk Được C = a1, b1, a2, b2 … ak, bk.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
35 lượt xem đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
21 lượt xem
Viết chương trình cho phép nhập hai số vào hai biến, thực hiện đổi giá trị của hai biến cho nhau. Yêu cầu dùng chương trình con để thực hiện chức năng đổi giá trị.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
94 lượt xem
Viết chương trình cho phép nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3. a.Hướng dẫn: Dùng biến ... ;c số vừa nhập. Cho i chạy từ n về 1 để in các số vừa nhập.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
10 lượt xem đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
21 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh t&iacute;nh giai th&#7915;a c&#7911;a s&#7889; n (Vi&#7871;t l&agrave; n!). V&#7899;i y&ecirc;u c&#7847;u: &ndash; N&#7871;u ng&#432;&#7901;i d&ugrave;ng nh&#7853;p s&#7889; n < 0 th&igrave; y&ecirc;u c&#7847;u nh&#7853;p l&#7841;i. &ndash; S&#7917; ... s&#7889;. n! = 1 n&#7871;u n = 0; n! = 1.2.3.4.5&hellip;n (T&iacute;ch c&#7911;a n th&#7915;a s&#7889;).
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
Loading...
...