search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  304 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  267 Điểm

 3. quin

  154 Điểm

 4. YasuoVN

  151 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

0 phiếu
24 lượt xem 0 1
trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

Program TAM_GIAC;

 

uses crt;

Var a,b,c,p,S: real;

Begin

clrscr;

Write(‘Nhap canh a:’);readln(a);

Write(‘Nhap canh b:’);readln(b);

Write(‘Nhap canh c:’);readln(c);

p:=(a+b+c)/2;

S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

Write(‘Dien tich tam giac la:’,s:10:2);

readln

end.

manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
63 lượt xem
Một số có tổng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó được gọi là số hoàn chỉnh. Ví dụ: 6 có các ước nhỏ ... cộng thêm i vào S. – Nếu S = n thì S là số hoàn chỉnh.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
55 lượt xem
Viết chương trình tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In kết quả ra màn hình.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
102 lượt xem
Hướng dẫn: Cho biến i chạy từ 1 đến n. Xét i. Nếu nó là số hoàn chỉnh thì in ra.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 120 lượt xem
120 lượt xem
Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n (Với n được nhập từ bàn phím) Hướng dẫn: – Cho biến i chạy từ 1 đến n. Nếu n chia hết cho i thì in ra i.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
1 thích
1 trả lời 61 lượt xem
61 lượt xem
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:
đã hỏi 22 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 10 doantrantanhtuan Học sinh 110 điểm 6
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
70 lượt xem đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
2 phiếu
3 câu trả lời 19 lượt xem
19 lượt xem đã hỏi 4 tháng 12, 2019 trong Tin học lớp 8 hungpham7658 Cử nhân 2.4k điểm 5 8 46
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
51 lượt xem đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
Nh&#7853;p v&agrave;o t&#7915; b&agrave;n ph&iacute;m s&#7889; t&#7921; nhi&ecirc;n n (n<1000). H&atilde;y ph&acirc;n t&iacute;ch n th&agrave;nh t&iacute;ch c&aacute;c th&#7915;a s&#7889; nguy&ecirc;n t&#7889;.</p> VD: Nh&#7853;p v&agrave;o n = 9 &#273;&#432;&#7907;c 9 = 3.3
đã hỏi 16 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
36 lượt xem
T&igrave;m s&#7889; l&#7899;n th&#7913; nh&igrave; trong n s&#7889; &#273;&#432;&#7907;c nh&#7853;p t&#7915; b&agrave;n ph&iacute;m. V&iacute; d&#7909;: Nh&#7853;p c&aacute;c s&ocirc; 10; 10; 9; 9; 8 th&igrave; &#273;&#432;&#7907;c s&#7889; l&#7899;n nh&igrave; l&agrave; 9.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
1 thích
2 câu trả lời 41 lượt xem
41 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh cho ph&eacute;p tr&#7897;n hai d&atilde;y s&#7889; A v&agrave; B c&ugrave;ng c&oacute; s&#7889; ph&#7847;n t&#7917; l&agrave; k &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c d&atilde;y s&#7889; C theo y&ecirc;u c&#7847;u sau: A = a1, a2 &hellip; ak B = b1, b2 &hellip; bk &#272;&#432;&#7907;c C = a1, b1, a2, b2 &hellip; ak, bk.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
1 thích
0 câu trả lời 23 lượt xem
1 thích
1 trả lời 112 lượt xem
112 lượt xem
Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.
đã hỏi 4 tháng 8, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
41 lượt xem
Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.
đã hỏi 14 tháng 8, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 102 266
Loading...
...