search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5310 Điểm

 2. Lovell

  4955 Điểm

 3. GENOS

  4516 Điểm

 4. Niii_cutee

  3398 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

0 phiếu
21 lượt xem 0 1
trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé
Cuộc thi đang diễn ra Tham gia Master of Riddles kì 1

1 Câu trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

Program TAM_GIAC;

 

uses crt;

Var a,b,c,p,S: real;

Begin

clrscr;

Write(‘Nhap canh a:’);readln(a);

Write(‘Nhap canh b:’);readln(b);

Write(‘Nhap canh c:’);readln(c);

p:=(a+b+c)/2;

S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

Write(‘Dien tich tam giac la:’,s:10:2);

readln

end.

manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
47 lượt xem
Một số có tổng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó được gọi là số hoàn chỉnh. Ví dụ: 6 có các ước nhỏ ... cộng thêm i vào S. – Nếu S = n thì S là số hoàn chỉnh.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
48 lượt xem
Viết chương trình tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In kết quả ra màn hình.
đã hỏi 28 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
87 lượt xem
Hướng dẫn: Cho biến i chạy từ 1 đến n. Xét i. Nếu nó là số hoàn chỉnh thì in ra.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
106 lượt xem
Viết chương trình in ra tất cả các ước của một số n (Với n được nhập từ bàn phím) Hướng dẫn: – Cho biến i chạy từ 1 đến n. Nếu n chia hết cho i thì in ra i.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
1 trả lời 56 lượt xem
56 lượt xem
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:
đã hỏi 22 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 10 doantrantanhtuan Học sinh 110 điểm 6
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
61 lượt xem đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
2 phiếu
3 câu trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem đã hỏi 4 tháng 12, 2019 trong Tin học lớp 8 hungpham7658 Cử nhân 2.4k điểm 5 7 43
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
44 lượt xem đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
21 lượt xem
Nh&#7853;p v&agrave;o t&#7915; b&agrave;n ph&iacute;m s&#7889; t&#7921; nhi&ecirc;n n (n<1000). H&atilde;y ph&acirc;n t&iacute;ch n th&agrave;nh t&iacute;ch c&aacute;c th&#7915;a s&#7889; nguy&ecirc;n t&#7889;.</p> VD: Nh&#7853;p v&agrave;o n = 9 &#273;&#432;&#7907;c 9 = 3.3
đã hỏi 16 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
26 lượt xem
T&igrave;m s&#7889; l&#7899;n th&#7913; nh&igrave; trong n s&#7889; &#273;&#432;&#7907;c nh&#7853;p t&#7915; b&agrave;n ph&iacute;m. V&iacute; d&#7909;: Nh&#7853;p c&aacute;c s&ocirc; 10; 10; 9; 9; 8 th&igrave; &#273;&#432;&#7907;c s&#7889; l&#7899;n nh&igrave; l&agrave; 9.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
2 câu trả lời 34 lượt xem
34 lượt xem
Vi&#7871;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh cho ph&eacute;p tr&#7897;n hai d&atilde;y s&#7889; A v&agrave; B c&ugrave;ng c&oacute; s&#7889; ph&#7847;n t&#7917; l&agrave; k &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c d&atilde;y s&#7889; C theo y&ecirc;u c&#7847;u sau: A = a1, a2 &hellip; ak B = b1, b2 &hellip; bk &#272;&#432;&#7907;c C = a1, b1, a2, b2 &hellip; ak, bk.
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
1 thích
0 câu trả lời 21 lượt xem
1 thích
1 trả lời 99 lượt xem
99 lượt xem
Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.
đã hỏi 4 tháng 8, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
35 lượt xem
Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.
đã hỏi 14 tháng 8, 2019 trong Tin học lớp 11 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 34 92 253
Loading...
...