search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5847 Điểm

 2. Lovell

  5181 Điểm

 3. GENOS

  5061 Điểm

 4. Niii_cutee

  3429 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

1 thích
9 lượt xem 1 1

 

 

 

Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong. 

 

trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

1 thích
1
MgCO3  + 2HCl ------> MgCl2 + CO2 + H2O

0,1                              ----->0,1                  (mol)

CO2  + Ca(OH)2   ----> CaCO3    + H2O

0,1 ---->                    0,1                           (mol)      

nMgCO3= 8,4/84=0,1 (mol)

mCaCO3= 0,1* 100=10(g)

mình nghĩ khối lượng MgCO3 phải bằng 8,4 thì số mol mới không thành số vô tỉ

 
Trương Hàn Tiến sĩ 12.5k điểm 20 60 320

Các câu hỏi liên quan

1 thích
2 câu trả lời 20 lượt xem
20 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: ,, trong dư được 0,48 mol và dung dịch X. Cho dung dịch dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:  A. 17,545 gam  B. 18,355 gam  C. 15,145 gam  D. 2,4 gam
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
21 lượt xem
Xác định thành phần % (theo thể tích) của CO2 trong hỗn hợp.
đã hỏi 5 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
3 lượt xem
Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và một kim loại M’ (hoá trị II) hoà tan hoàn toàn trong nước được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch D. Chia D thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 đem cô cạn được 2,03 gam chất rắn A. - Phần 2 cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 0,35 M được kết tủa B. Xác định M, M’, khối lượng mỗi kim loại ban đầu và tính khối lượng kết tủa B.
đã hỏi 9 tháng 4 trong Hóa học lớp 12 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
2 lượt xem
3 hidrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0.1 mol chất Y, spham khí hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư, tính số gam kết tủa thu được là?
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 anng Học sinh 397 điểm 2 8
0 phiếu
1 trả lời 901 lượt xem
901 lượt xem đã hỏi 24 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
19 lượt xem
Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tri II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc.
đã hỏi 9 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc.
đã hỏi 10 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244
1 thích
2 câu trả lời 57 lượt xem
57 lượt xem
Cho 4,12 (g) NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 7,52(g) kết tủa.  a) Tính khối lượng nguyên tử trung bình của X b) Biết X có hai đồng vị và đồng vị II hơn đồng vị I là hai nơtron,  % các đồng vị bằng nhau. Xác định số khối mỗi đồng vị
đã hỏi 22 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 10 -quachgiathu- Học sinh 62 điểm 1
1 thích
1 trả lời 54 lượt xem
54 lượt xem đã hỏi 27 tháng 9, 2016 trong Hóa học lớp 9 Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là:
đã hỏi 18 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 Mabelle Cử nhân 2.9k điểm 4 5 7
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Đốt 12,4 gam photpho (P) trong bình chứa khí oxi (O2) tạo thành mốt chất rắn, màu trắng là điphotpho pentaoxit (P2O5). Khối lượng hợp chất sau phản ứng thu được là?
đã hỏi 2 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 Teemo-bao-thu Tiến sĩ 21.1k điểm 19 60 551
0 phiếu
2 câu trả lời 1.7K lượt xem
1.7K lượt xem
Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học; b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng c) Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.  
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 371 1089 1821
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Nếu hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 (trong đó chứa a% MgCO3 về khối lượng) bằng dung dịch HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch A thì thu được kết tủa D. Hỏi a có giá trị bao nhiêu để kết tủa D lớn nhất? bé nhất?
đã hỏi 20 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 19.9k điểm 15 63 244
1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
7 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ( dktc) hỗn hợp X gồm C2H4 và C4H8 ta thu được 5,6 lít CO2 ( đktc): 1) Hãy xác định phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của từng chất trong hỗn hợp X 2) Nếu cho 224 lít( đktc) khí X tham gia phản ứng trùng hợp thì tổng khối lượng polime thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất trùng hợp bằng nhau và bằng 90%.  
đã hỏi 4 tháng 3 trong Hóa học lớp 12 Josepham0309 Cử nhân 4.3k điểm 7 10 139
1 thích
1 trả lời 472 lượt xem
Loading...
...