search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  251 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  187 Điểm

 3. YasuoVN

  139 Điểm

 4. quin

  122 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

0 phiếu
12 lượt xem 0 1

Cho nguyên tố R thuộc nhóm Ia. Trong công thức oxit cao nhất của R, R chiếm 74,19% về khối lượng.

 

 1. Xác định nguyên tố R.

 2. Cho 17,25 gam R vào nước, được 200ml dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch HCl 2M vào 200ml dung dịch A thu được dung dịch B. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B

trong Hóa học lớp 10 bing2122 Thần đồng 567 điểm 5 16 28
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

1 Câu trả lời

1 thích
 
Hay nhất
1

a) Xét 1 mol oxit R

\rightarrow n_{O} = \frac{1.25,81}{100.16} = 0,016mol

\rightarrow n_{R} = 0,016.2 = 0,032mol

\rightarrow M_{R} = \frac{1.74,19}{100.0,032} = 23

Vậy R là Na (23)

b) n_{Na} = n_{NaOH}= \frac{17,25}{23} = 0,75mol

n_{HCl} = 0,3.2 = 0,6mol

NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_{2}O

C_{M_{NaCl}} = \frac{0,6}{0,5} = 1,2M

C_{M_{NaOH}} = \frac{0,15}{0,5} = 0,3M

Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi bing2122

Các câu hỏi liên quan

1 thích
2 câu trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem
Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH4. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 53,3% về khối lượng. Xác định nguyên tố R ?
đã hỏi 10 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 xavia2k5 Thạc sĩ 5k điểm 5 9 47
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
18 lượt xem
R là nguyên tố nhóm VIA. Hợp chất R với hidro có chứa 94,12% về khối lượng. Xác định và viết cấu hình e của R.
đã hỏi 20 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
13 lượt xem
Hợp chất khí với hidro của R là Rh. Trong oxit cao nhất của R với oxi, oxi chiếm 72,73% về khối lượng. a) Xác định R b) Hỗn hợp B gồm x mol RO và y mol SO2. Tỷ khối của B với hidro là 28. Tính x/y.
đã hỏi 19 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
15 lượt xem
Oxit cao nhất của nguyên tố R là RO. Trong hợp chất khí với Hidro R chiếm 94.12% về khối lượng. a) Xác định R b) Hỗn hợp A gồm x mol Ro và y mol N. Tỉ khối của A so với khí hidro là 21,2. Tính x/y.
đã hỏi 19 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Hợp chất A có công thức M2X, có tổng số hạt p là 74, trong đó M chiếm 79,75% về khối lượng. Trong hạt nhân M có n-p=5, trong X có n'=p'. Xác định M và X. 
đã hỏi 26 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Cho các nguyên tử X, Y, Z có tổng số hạt là 16, 58, 78. Số n và số p của mỗi nguyên tố chênh lệch nhau không quá 1. Xác định và viết kí hiệu 3 nguyên tố đó. 
đã hỏi 26 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem
Tim s&#7889; p v&agrave; n c&#7911;a nguy&ecirc;n t&#7917; A bi&#7871;t t&#7893;ng s&#7889; h&#7841;t trong nguy&ecirc;n t&#7917; l&agrave;: a) 16 b) 58 (A<40)</p> c) 36 (A) d) 25
đã hỏi 26 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 350 lượt xem
2 phiếu
1 trả lời 933 lượt xem
933 lượt xem
Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố : a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5,  HNO3, HNƠ2, NH3, NH4Cl. b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2-. c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4. d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3. e) Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 395 1148 1889
3 phiếu
2 câu trả lời 725 lượt xem
2 phiếu
1 trả lời 177 lượt xem
177 lượt xem
Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một phân nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 22. Hãy xác định vị trí của hai nguyên tố X, Y trong bảng tuần hoàn
đã hỏi 24 tháng 10, 2017 trong Hóa học lớp 10 vinhbnlc12 Cử nhân 1.6k điểm 36 69 176
1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Ho&agrave; tan ho&agrave;n to&agrave;n 7g kim lo&#7841;i R trong 200g dung d&#7883;ch HCl lo&atilde;ng v&#7915;a &#273;&#7911;. X&aacute;c &#273;&#7883;nh R v&agrave; vi&#7871;t c&#7845;u h&igrave;nh e.
đã hỏi 16 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 10 nthp3110 -75 điểm 1 3 16
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
17 lượt xem
Ho&agrave; tan ho&agrave;n to&agrave;n 7g kim lo&#7841;i R trong 200g dung d&#7883;ch HCl lo&atilde;ng v&#7915;a &#273;&#7911;. X&aacute;c &#273;&#7883;nh R v&agrave; vi&#7871;t c&#7845;u h&igrave;nh e.
đã hỏi 12 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 10 nthp3110 -75 điểm 1 3 16
0 phiếu
0 câu trả lời 114 lượt xem
114 lượt xem
Nguyên tố R có hai đồng vị là R1 và R2. Biết đồng vị R1 chiếm 45,5% về số nguyên tử. Hạt nhân của R1 nhiều hơn của R2 là 2 nơtron. Xác định hai đồng vị đó, biết nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 79,91.
đã hỏi 27 tháng 9, 2017 trong Hóa học lớp 10 Khách Cử nhân 1.5k điểm
Loading...
...