search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. _NoProblems_

  251 Điểm

 2. minhtiendailqa4a3324

  187 Điểm

 3. YasuoVN

  139 Điểm

 4. quin

  122 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.5k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

1 thích
59 lượt xem 1 2
Cho 4,12 (g) NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 7,52(g) kết tủa. 

a) Tính khối lượng nguyên tử trung bình của X

b) Biết X có hai đồng vị và đồng vị II hơn đồng vị I là hai nơtron,  % các đồng vị bằng nhau. Xác định số khối mỗi đồng vị
trong Hóa học lớp 10 -quachgiathu- Học sinh 62 điểm 1
đã sửa bởi Trương Hàn
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

2 Trả lời

1 thích
1

PTPƯ:   NaX  +   AgNO3  -> NaNO3  +   AgX 
              4,12                                             7,52
              23+ X                                          108+ X
=>   4,12.(108+ X)   = (23+ X) .7,52
<=> 444,96 + 4,1 X = 172,96 + 7,52X
<=> 3,4X    =    272
<=>  X = 80

=> X là Br

b/ Áp dụng sơ đồ đường chéo nhé

Vì phần trăm bằng nhau nên 

X_{1}-X_{2}= 2

(X_{1}+X_{2})/2= 80

=> X1 = 81

X2 = 79

 

 

ngoclinhbui Cử nhân 4.4k điểm 6 15 54
1 thích
1

\frac{4,12}{23 + X} = \frac{7,52}{108+X}

=> X = 80 (Br)

Gọi X là đồng vị thứ nhất của Br

0,5.X + 0,5.(X+2) = 80

=> X = 79, đồng vị còn lại là 81

Anatasia Cử nhân 2.8k điểm 5 9 27

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.1K lượt xem
1.1K lượt xem đã hỏi 24 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 395 1148 1889
2 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
64 lượt xem
 Cho 17,6 gam hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng – dư, thu được 4,48 lít khí (đkc). Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc – nóng – dư, thu được V lít khí SO2 (đkc). a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính V? c) Dẫn khí SO2 thu được ở trên vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?
đã hỏi 17 tháng 3 trong Hóa học lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
Xác định thành phần % (theo thể tích) của CO2 trong hỗn hợp.
đã hỏi 5 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 21.4k điểm 17 74 285
1 thích
1 trả lời 19 lượt xem
19 lượt xem
H&ograve;a tan ho&agrave;n to&agrave;n 7,2g Mg trong dung d&#7883;ch (&#273;&#7863;c, n&oacute;ng, d&#432;) thu &#273;&#432;&#7907;c V(l) NO (&#273;ktc) v&agrave; m(g) mu&#7889;i. T&iacute;nh m, V?
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 JinKun Thần đồng 599 điểm 1 5 19
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Dung dịch AgNO3 dư tác dụng cùng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr kết thúc quá trnhf thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Trong hỗn hợp ban đầu, bạn có thể xác định số mol ban đầu
đã hỏi 2 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 Teemo- Tiến sĩ 22.7k điểm 23 62 580
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
12 lượt xem
Dung dịch AgNO3 dư tác dụng cùng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr kết thúc quá trnhf thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Trong hỗn hợp ban đầu, bạn có thể xác định số mol,
đã hỏi 22 tháng 3 trong Hóa học lớp 9 manh7a1 Tiến sĩ 15.3k điểm 36 101 266
–1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
: Cho 200 ml dung dịch NaCl 1,5M tác dụng với 100 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa và dung dịch X. a) Viết PTHH xảy ra và tính giá trị của m. b) Dung dịch X chứa những chất tan gì? Tìm nồng độ mol các chất tan có trong X.
đã hỏi 2 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 21.5k điểm 10 16 219
1 thích
1 trả lời 1.9K lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
66 lượt xem
  Cho 3 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thì thu được 2,8 lít khí H2  (đktc). Kim loại M là  
đã hỏi 19 tháng 3 trong Toán tiểu học Teemo- Tiến sĩ 22.7k điểm 23 62 580
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
17 lượt xem đã hỏi 19 tháng 3 trong Toán tiểu học Teemo- Tiến sĩ 22.7k điểm 23 62 580
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Cho 38,7 g h&#7907;p ch&#7845;t g&#7891;m Cu v&agrave; Zn tan h&#7871;t trong dung d&#7883;ch , sau ph&#7843;n &#7913;ng thu &#273;&#432;&#7907;c 8,96 (l) NO. T&iacute;nh m m&#7895;i kim lo&#7841;i
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 JinKun Thần đồng 599 điểm 1 5 19
1 thích
0 câu trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Cho 2,76g m&#7897;t kim lo&#7841;i ki&#7873;m t&aacute;c d&#7909;ng v&#7899;i thu &#273;&#432;&#7907;c 1,344l (&#273;ktc) v&agrave; dung d&#7883;ch A. a. X&aacute;c &#273;&#7883;nh t&ecirc;n kim lo&#7841;i b. D&ugrave;ng V ml dung d&#7883;ch 0,1 M trung h&ograve; ... d&#7909;ng v&#7899;i 300ml dung d&#7883;ch 0,1 M. T&iacute;nh m k&#7871;t t&#7911;a thu &#273;&#432;&#7907;c? (N&#7871;u c&oacute;)
đã hỏi 16 tháng 12, 2019 trong Hóa học lớp 10 JinKun Thần đồng 599 điểm 1 5 19
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem
Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam , thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là A. KHS    B. NaHSO4    C. NaHS    D. KHSO3
đã hỏi 19 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
1 thích
2 câu trả lời 1.2K lượt xem
1 thích
2 câu trả lời 35 lượt xem
35 lượt xem
Cho 2,8 gam kim loại M (chưa biết hóa trị) tác dụng với khí clo dư thu được 8,125 gam muối clorua.           a. Hãy xác định kim loại M             b. Để hòa tan hết 8,4 gam kim loại M ở trên cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 20% (d=1,1g/ml)? 
đã hỏi 28 tháng 3 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 7 14
Loading...
...