search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2450 Điểm

 2. Yonko

  2117 Điểm

 3. Mabelle

  1561 Điểm

 4. Teemo-

  1219 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay
1 thích
22 lượt xem 1 2
1. Số oxi hóa là gì? Cho ví dụ minh họa.

2. Xác định số oxi hóa của từng nguyên tử C trong hợp chất: CH3-CH=CH2. Giải thích ngắn gọn
trong Hóa học lớp 10 Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

2 Trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0

1. Số oxi hóa là điện tích theo lý thuyết của một nguyên tử nếu giả sử tất cả liên kết giữa nó và những nguyên tử khác trong phân tử hay hợp chất là liên kết ion. VD: Trong hợp chất H2O, nguyên tử O có độ âm điện cao hơn 2 nguyên tử H nên nếu giả sử giữa O và H là liên kết ion thì O sẽ nhận 2 electron từ 2 nguyên tử H => O có số oxi hóa là -2, H là +1

2. Xét nguyên tử C trong CH3-CH=CH2; C có 3 liên kết C-H và 1 liên kết C-C, do giữa C có độ âm điện cao hơn H nên nguyên tử C này có số oxi hóa là -3. 

    Xét nguyên tử C trong CH3-CH=CH2: C có 3 liên kết C-C và 1 liên kết C-H nên có số oxi hóa là -1

    Xét nguyên tử C trong CH3-CH=CH2: C có 2 liên kết C-C và 2 liên kết C-H nên có số oxi hóa là -2

Anatasia Cử nhân 2.6k điểm 5 9 27
0 phiếu
0

1. Số oxi hóa là số được gán cho một nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) mà nhờ số này chúng ta có thể theo dõi được số electron được trao đổi khi một chất bị oxi hóa hoặc bị khử trong một phản ứng.

VD: Fe bị oxi hóa

Trương Hàn Tiến sĩ 12.5k điểm 22 62 327
đã hiện lại bởi Anatasia
Vậy nếu như trong hợp chất Fe2O3 thì Fe có số oxi hóa là bao nhiêu vậy bạn? Vì sao mình xác định được số đó.
biết trả lời câu 1 câu 2 không biết

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
1 trả lời 916 lượt xem
916 lượt xem
Hãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố : a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5,  HNO3, HNƠ2, NH3, NH4Cl. b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2-. c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4. d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3. e) Lưu huỳnh trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem
a) Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: FeS2 + Cu2S + HNO3 -> Fe(NO3)3 + CuSO4 + H2SO4 + NO + H2O. Biết tỉ lệ số mol tham gia phản ứng của FeS2 và Cu2S là 1:3 b) Hoàn thành phương trình phản ứng sau (Viết tiếp phương trình theo phương pháp thăng bằng electron): SO2 + HNO3 + H2 -> NO + ...
đã hỏi 26 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 4.7k điểm 4 5 9
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Oxi hóa hoàn toàn 8,9g hỗn hợp (Mg, Zn) bằng 3,2g oxi vừa đủ, sau thời gian phản ứng thu được m g hỗn hợp rắn A. a> Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu? b> Tính % theo khối lượng các chất trong A?
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 22.5k điểm 10 16 219
1 thích
1 trả lời 1.4K lượt xem
1.4K lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron : a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
0 phiếu
1 trả lời 5.5K lượt xem
1 thích
1 trả lời 37 lượt xem
37 lượt xem
Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau : a)             Cl2 + 2HBr  → 2HCI + Br2 b)            Cu + 2H2SO4  → CuSO4 + SO2 + 2H2O c)             2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O d)            2FeCl2 + Cl2 —> 2FeCl3.  
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
1 thích
1 trả lời 105 lượt xem
105 lượt xem
Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau :  a) 2H2 + O2 -> 2H2O       b) 2KNO3 -> 2KNO2 + O2 c) NH4NO2 —> N2 + 2H2O     d) Fe2O3 + 2Al —> 2Fe + Al2O3.  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 anhthh_823 Tiến sĩ 16k điểm 387 1144 1878
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
27 lượt xem
 Phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố, thuộc loại phản ứng gì?
đã hỏi 30 tháng 6, 2018 trong Khác Trương Hàn Tiến sĩ 12.5k điểm 22 62 327
1 thích
1 trả lời 925 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Oxi hoá hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp kim loại Mg và Al cần dùng hết 4,48 lít khí oxi (đktc). Viết các PTHH xảy ra và tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 22.5k điểm 10 16 219
3 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem
Oxi hoá hoàn toàn trong không khí m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ mol 1:3 thu được 46,8 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu?
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 22.5k điểm 10 16 219
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
5 lượt xem
Oxi hoá hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp kim loại Mg và Al cần dùng hết 4,48 lít khí oxi (đktc). Viết các PTHH xảy ra và tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 10 Sarah_Zin_cute Tiến sĩ 22.5k điểm 10 16 219
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
36 lượt xem
Dẫn 2,688 lít hỗn hợp oxi và ozon (đktc) vào dung dịch KI dư thì thu được 20,32 gam iot kết tủa màu tím đen. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu?
đã hỏi 19 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 6 12
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
42 lượt xem
Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với oxi là 1,3. Tính % về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.   Cho 20,8 gam hỗn hợp X có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam benzen (C6H6).
đã hỏi 19 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 6 12
1 thích
1 trả lời 20 lượt xem
20 lượt xem
Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. Biết các thể tích khí đo được ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.
đã hỏi 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 10 anhaodang Thần đồng 1.3k điểm 3 6 12
Loading...
...