+1 thích
1. The room was dark,________ I turned on a light.

2. I didn't have an umbrella,________ I didn't get wet because I was wearing my raincoat.

3. Ali didn't study,_____ he failed the test.

4. I had a lot of studying to do,_____ I went to a movie anyway.

5. My friend lied to me,______ I still like and trust her.
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Trương Hàn Tiến sĩ (18.8k điểm)
Chúc mừng bạn đã tìm ra câu hỏi mình cần!
Khởi đầu của tự học là khi bạn tự tìm hiểu về vấn đề của mình và bạn đã làm được! Cùng tham gia công đồng tự học Lớp 6/7 TK để nâng cao kĩ năng tự học của mình ngay hôm nay.
Được mình sẽ tự học!

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

3 Trả lời

+1 thích
Hay nhất
1.so

2.but

3.so

4.but

5.but
bởi NovaBSPG Thần đồng (613 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn
+1 thích

1. The room was dark, so I turned on a light.

2. I didn't have an umbrella, but I didn't get wet because I was wearing my raincoat.

3. Ali didn't study,so he failed the test.

4. I had a lot of studying to do,so I went to a movie anyway.

5. My friend lied to me,so I still like and trust her.

bởi YS Học sinh (389 điểm)
+1 thích

1. The room was dark,so I turned on a light.

2. I didn't have an umbrella,but I didn't get wet because I was wearing my raincoat.

3. Ali didn't study,so he failed the test.
4. I had a lot of studying to do,but I went to a movie anyway.
5. My friend lied to me,but I still like and trust her

bởi Trần Nhật Dương Thạc sĩ (7.7k điểm)

Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...

48,032 câu hỏi
185,865 câu trả lời
58,607 bình luận
9,099 thành viên