+1 thích

 

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau (không dùng máy tính)

a)x(x – 3) – y(3 – x), tại x = 7999 và y = 2001

b)x(x + y) – x – y, tại = 1001 và y = 2008

c)x2 + xy – 5x – 5y, tại x = 16 và y = 14

 

cách đây trong Toán lớp 8 bởi Yasou Cử nhân (4.6k điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 Câu trả lời

0 phiếu

a) x(x – 3) – y(3 – x) = x(x – 3) – y[– (x – 3)] = x(x – 3) + y(x – 3) = (x + y)(x – 3)

=> Tại x = 7999 và y = 2001, ta có: (7999 + 2001)(7999 – 3) = 10000 . 7996 = 7996000

b) x(x + y) – x – y = x(x + y) – (x + y) = (x – 1)(x + y)

=> Tại x = 1001 và y = 2008, ta có: (1001 – 1)(1001 + 2008) = 1000 . 3009 = 3009000

c)\mathrm{x^{2}+xy-5x-5x} = x(x + y) – 5(x + y) = (x – 5)(x + y)

=> Tại x = 16 và y = 14, ta có: (16 – 5)(16 + 14) = 11 . 30 = 330

cách đây bởi MAN6002 Cử nhân (3.3k điểm)

 

 

Tra điểm Tuyển sinh 10 toàn quốc năm 2019
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên