Loading...
+4 phiếu

Hãy nêu thể chủ động và thể bị động của các dạng câu khác ngoài câu trần thuật

trong Tiếng Anh lớp 8 bởi MAN6002 Cử nhân (2.3k điểm)
Loading...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 Câu trả lời

+1 thích
Hay nhất

1. Câu ở thể sai khiến:

Active: S + have + O (person) + V_bare inf + O (thing).

             S + get + O (person) + to + V_bare inf + O (thing).

Passive: S + have/ get + object (thing) + p.p (+ by + object (person)).

2. Câu sử dụng động từ chỉ giác quan (see, watch, hear, look, taste, ...):

Active: S + see/ watch/ hear/ look/ taste/ ... + O + V_bare inf/ V_ing.

Passive: S + be + p.p (của see/ watch/ ...) + V_to inf/ V_ing.

3. Câu sử đụng động từ chỉ ý kiến (say, think, believe, report, rumour, ...):

Active: S1 + say/ think/ believe/ report/ rumour/ ... (+ that) + clause (S2 + V2 + O2 + ...)

Passive: * It + be + p.p (của say/ think/ believe/ ...) (+ that) + clause (S2 + V2 + O2 + ...)

              * S2 + be + p.p (của say/ think/ believe/ ...) + V_to inf.

                 S2 + be + p.p (của say/ think/ believe/ ...) + to have + p.p.

4. Câu ở thể mệnh lệnh cách:

Active 1: V + O + adjunct.

Passive 1: Let + O + be + p.p + adjunct. 

Active 2: (S +) let + sb + V_bare inf.

Passive 2: S + be + let/ allowed + V_to inf.

bởi LinhLucky2k8 Thần đồng (572 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi MAN6002
Loading...
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Richkid-H2O-

  1557 Điểm

 2. Lanh_Co_Uyen

  485 Điểm

 3. manhbt6810

  409 Điểm

 4. khoadgdcn

  393 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

49,580 câu hỏi
188,115 câu trả lời
58,957 bình luận
9,431 thành viên