+4 phiếu

Hãy nêu thể chủ động và thể bị động của các dạng câu khác ngoài câu trần thuật

trong Tiếng Anh lớp 8 bởi MAN6002 Cử nhân (3.3k điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 Câu trả lời

+1 thích
Hay nhất

1. Câu ở thể sai khiến:

Active: S + have + O (person) + V_bare inf + O (thing).

             S + get + O (person) + to + V_bare inf + O (thing).

Passive: S + have/ get + object (thing) + p.p (+ by + object (person)).

2. Câu sử dụng động từ chỉ giác quan (see, watch, hear, look, taste, ...):

Active: S + see/ watch/ hear/ look/ taste/ ... + O + V_bare inf/ V_ing.

Passive: S + be + p.p (của see/ watch/ ...) + V_to inf/ V_ing.

3. Câu sử đụng động từ chỉ ý kiến (say, think, believe, report, rumour, ...):

Active: S1 + say/ think/ believe/ report/ rumour/ ... (+ that) + clause (S2 + V2 + O2 + ...)

Passive: * It + be + p.p (của say/ think/ believe/ ...) (+ that) + clause (S2 + V2 + O2 + ...)

              * S2 + be + p.p (của say/ think/ believe/ ...) + V_to inf.

                 S2 + be + p.p (của say/ think/ believe/ ...) + to have + p.p.

4. Câu ở thể mệnh lệnh cách:

Active 1: V + O + adjunct.

Passive 1: Let + O + be + p.p + adjunct. 

Active 2: (S +) let + sb + V_bare inf.

Passive 2: S + be + let/ allowed + V_to inf.

cách đây bởi LinhLucky2008 Thần đồng (526 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất cách đây bởi MAN6002

 

 

Tra điểm Tuyển sinh 10 toàn quốc năm 2019
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời mà tốn chưa đến 1 phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. MAN6002

  1319 Điểm

 2. Yasou

  1200 Điểm

 3. davidle2810

  712 Điểm

 4. Trương Hàn

  663 Điểm

Phần thưởng hàng tháng:
Hạng 1: 50.000Đ - Hạng 2: 30.000Đ - Hạng 3: 20.000Đ
Hạng 4-10: 10.000Đ

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên