search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2450 Điểm

 2. Yonko

  2117 Điểm

 3. Mabelle

  1561 Điểm

 4. Teemo-

  1219 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay
2 phiếu
18 lượt xem 2 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x^2+\frac{2}{x} trên (0;+\infty)

trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

1 thích
 
Hay nhất
1

Áp dụng BĐT Cauchy:

y=x^2+\frac{2}{x}=x^2+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\geq 3\sqrt[3]{x^2.\frac{1}{x}.\frac{1}{x}}=3

Dấu "=" xảy ra \Leftrightarrow x^2=\frac{1}{x}\Leftrightarrow x=1

Vậy \displaystyle \min_{(0;+\infty)}y=3\Leftrightarrow x=1

davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83

Các câu hỏi liên quan

1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Tìm GTLN và GTNN (nếu có) của hàm số  trên   
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
33 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 40 lượt xem
40 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
52 lượt xem
Tìm tham số m để hàm số có
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem
Tìm tham số m để hàm số có
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Cho hàm số . Tìm m sao cho
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
26 lượt xem
Tìm GTLN và GTNN của hàm số
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Cho hàm số . Tìm m để hàm số có hai cực trị   thỏa biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất
đã hỏi 9 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
đã hỏi 11 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem
Tìm m để hàm số  có giá trị cực tiểu và giá trị cực đại trái dấu
đã hỏi 9 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 248 lượt xem
248 lượt xem
Cho hàm số . Tìm m để hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
đã hỏi 9 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số 
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
Cho hàm số . Tìm tham số m sao cho
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem
Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số  biết rằng tiếp  tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.
đã hỏi 4 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
67 lượt xem
Tìm m để đồ thị hàm số  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác đều.
đã hỏi 10 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
Loading...
...