search
Chào mừng bạn đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong học tập hoặc đời sống có liên quan và đồng thời tham gia trả lời nhanh chóng và dễ dàng. Hãy tham gia ngay vì chúng mình đang có nhiều sự kiện hấp dẫn và những phần quà siêu to khổng lồ chờ bạn đó!
Tham gia Master of Riddles kì 1
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Binh-dep-zai-gioi-ly-hoa-hoc-truong-chuyen-KHTN-so-thich-ngam-tan-gai-la-mot-dan-chs-Vinahouse-mua-quat-bat-chap-thoi-tiet-hom-nay-the-nao-bat-chap-Manh-cau-hay-vui-hay-mat-dien-ko-online-BFF-lovell-tu-phong

  5847 Điểm

 2. Lovell

  5181 Điểm

 3. GENOS

  5061 Điểm

 4. Niii_cutee

  3429 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

2 phiếu
24 lượt xem 2 1

Tìm tham số m để hàm số y=\frac{mx-2}{x+m} có \displaystyle \max_{[0;4]}y=m-1

trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

2 phiếu
 
Hay nhất
2

Điều kiện x\neq -m

Ta có: y'=\frac{m^2+2}{(x+m)^2}>0,\forall x \neq-m

\Rightarrow y luôn đồng biến trên các khoảng mà nó xác định

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \displaystyle \max_{[0;4]}y=y(4)\\ x\neq-m\\ x \in [0;4] \end{matrix}\right.

\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{4m-2}{m+4}=m-1\\ -m<0\ \vee\ -m>4 \end{matrix}\right.

\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m^2+3m-4=4m-2\\ m>0\ \vee m<-4 \end{matrix}\right.

\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m^2-m-2=0\\ m>0\ \vee \ m <-4 \end{matrix}\right.

\Leftrightarrow m=2

davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
50 lượt xem
T&igrave;m tham s&#7889; m &#273;&#7875; h&agrave;m s&#7889; c&oacute;
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
22 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; . T&igrave;m m sao cho
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; . T&igrave;m tham s&#7889; m sao cho
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
2 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
24 lượt xem
T&igrave;m GTLN v&agrave; GTNN c&#7911;a h&agrave;m s&#7889;
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
49 lượt xem
T&igrave;m m &#273;&#7875; &#273;&#7891; th&#7883; h&agrave;m s&#7889; c&oacute; &#273;&uacute;ng ba &#273;&#432;&#7901;ng ti&#7879;m c&#7853;n
đã hỏi 16 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
2 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
32 lượt xem
T&igrave;m gi&aacute; tr&#7883; l&#7899;n nh&#7845;t v&agrave; gi&aacute; tr&#7883; nh&#7887; nh&#7845;t c&#7911;a h&agrave;m s&#7889; tr&ecirc;n &#273;o&#7841;n
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
76 lượt xem
Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = (1/3)x^3 − mx^2 + (m^2 − 4)x + 3 đạt cực đại tại x = 3 A. m = 5.  B. m = −7.  C. m = −1.  D. m = 1.
đã hỏi 8 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 12 tungchi3107 Thần đồng 1.4k điểm 2 8 38
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
35 lượt xem
Cho th&#7887;a m&atilde;n . T&igrave;m GTLN v&agrave; GTNN c&#7911;a
đã hỏi 13 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 64 lượt xem
64 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; c&oacute; &#273;&#7891; th&#7883; nh&#432; h&igrave;nh v&#7869; d&#432;&#7899;i &#273;&acirc;y, t&igrave;m s&#7889; ti&#7879;m c&#7853;n c&#7911;a h&agrave;m s&#7889;
đã hỏi 15 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; c&oacute; &#273;&#7891; th&#7883; nh&#432; h&igrave;nh v&#7869; b&ecirc;n d&#432;&#7899;i. T&igrave;m m &#273;&#7875; ph&#432;&#417;ng tr&igrave;nh c&oacute; 6 nghi&#7879;m.
đã hỏi 5 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 139 lượt xem
139 lượt xem
T&igrave;m m &#273;&#7875; &#273;&#7891; th&#7883; c&oacute; ti&#7879;m c&#7853;n ngang l&agrave;
đã hỏi 16 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 26 lượt xem
26 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; c&oacute; b&#7843;ng bi&#7871;n thi&ecirc;n b&ecirc;n d&#432;&#7899;i. T&igrave;m s&#7889; nghi&#7879;m c&#7911;a
đã hỏi 5 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
T&igrave;m gi&aacute; tr&#7883; l&#7899;n nh&#7845;t v&agrave; gi&aacute; tr&#7883; nh&#7887; nh&#7845;t c&#7911;a h&agrave;m s&#7889; tr&ecirc;n &#273;o&#7841;n
đã hỏi 11 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 20 lượt xem
20 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; c&oacute; &#273;&#7891; th&#7883; nh&#432; h&igrave;nh v&#7869; b&ecirc;n d&#432;&#7899;i. T&igrave;m m &#273;&#7875; ph&#432;&#417;ng tr&igrave;nh c&oacute; 4 nghi&#7879;m.
đã hỏi 5 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
1 thích
1 trả lời 20 lượt xem
20 lượt xem
Cho &#273;&#7891; th&#7883; c&oacute; &#273;&#7891; th&#7883; h&agrave;m s&#7889; nh&#432; h&igrave;nh d&#432;&#7899;i &#273;&acirc;y. H&#7887;i &#273;&#7891; th&#7883; h&agrave;m s&#7889; l&agrave; h&igrave;nh v&#7869; n&agrave;o?
đã hỏi 1 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 11 25 81
Loading...
...