search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia Master of Riddles kì 4
Chào mừng bạn đã đến với Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Cộng đồng tự học thông qua hỏi bài và nhận câu trả lời từ lớp 1 đến lớp 12 nhanh chóng trong chưa đầy vài phút!

Bắt đầu đặt câu hỏi tại đây: Đặt câu hỏi

Bạn cũng có thể tạo tài khoản để thi đua cùng bạn bè: Đăng ký

Bảng xếp hạng điểm học tập: Bảng xếp hạng

Quy định chung trên Lớp 6/7 Hỏi Đáp: Quy định

Phần thưởng hằng tháng: Chi tiết

Lưu ý: Bạn PHẢI đọc quy định trước khi tham gia, tuyệt đối không đăng câu hỏi/trả lời linh tinh không liên quan đến học tập; Spam; Gian luận điểm dưới mọi hình thức;...


 1. Sarah_Zin_cute

  2450 Điểm

 2. Yonko

  2127 Điểm

 3. Mabelle

  1456 Điểm

 4. Teemo-

  1209 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay
1 thích
24 lượt xem 1 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\frac{3x-1}{x-3} trên đoạn [0;2]

 

trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
đã sửa bởi davidle2810
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

1 thích
 
Hay nhất
1

Hàm số xác định và liên tục [0;2]

Ta có f'(x)=\frac{-8}{(x-3)^2}<0, \forall x\in[0;2]

\Rightarrow f(x) nghịch biến trên [0;2]

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \displaystyle\min_{[0;2]}{f(x)}=f(2)=-5\\ \displaystyle\max_{[0;2]}{f(x)}=f(0)=\frac{1}{3} \end{matrix}\right.

davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
33 lượt xem
T&igrave;m gi&aacute; tr&#7883; l&#7899;n nh&#7845;t v&agrave; gi&aacute; tr&#7883; nh&#7887; nh&#7845;t c&#7911;a h&agrave;m s&#7889; tr&ecirc;n &#273;o&#7841;n
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
41 lượt xem
T&igrave;m gi&aacute; tr&#7883; l&#7899;n nh&#7845;t v&agrave; gi&aacute; tr&#7883; nh&#7887; nh&#7845;t c&#7911;a h&agrave;m s&#7889; tr&ecirc;n
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; . T&igrave;m tham s&#7889; m sao cho
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
28 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số 
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem
T&igrave;m tham s&#7889; m &#273;&#7875; h&agrave;m s&#7889; c&oacute;
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
27 lượt xem
T&igrave;m GTLN v&agrave; GTNN c&#7911;a h&agrave;m s&#7889;
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
36 lượt xem
Cho th&#7887;a m&atilde;n . T&igrave;m GTLN v&agrave; GTNN c&#7911;a
đã hỏi 13 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Tìm GTLN và GTNN (nếu có) của hàm số  trên   
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
52 lượt xem
T&igrave;m tham s&#7889; m &#273;&#7875; h&agrave;m s&#7889; c&oacute;
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
18 lượt xem
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên 
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; . T&igrave;m m sao cho
đã hỏi 12 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 50 lượt xem
50 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; . T&igrave;m &#273;&#7875; &#273;&#7891; th&#7883; h&agrave;m s&#7889; c&oacute; l&agrave; ti&#7879;m c&#7853;n &#273;&#7913;ng v&agrave; l&agrave; ti&#7879;m c&#7853;n ngang.
đã hỏi 16 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
22 lượt xem
T&igrave;m t&#7853;p x&aacute;c &#273;&#7883;nh c&#7911;a h&agrave;m s&#7889;
đã hỏi 24 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
2 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
29 lượt xem
Cho h&agrave;m s&#7889; c&oacute; &#273;&#7891; th&#7883; . T&igrave;m sao cho t&#7893;ng kho&#7843;ng c&aacute;ch t&#7915; &#273;&#7871;n hai ti&#7879;m c&#7853;n l&agrave; nh&#7887; nh&#7845;t
đã hỏi 16 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
23 lượt xem
Cho &#273;&#7891; th&#7883; h&agrave;m s&#7889; nh&#432; h&igrave;nh v&#7869;. H&#7887;i kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh n&agrave;o &#273;&uacute;ng? A. B. C. D.
đã hỏi 30 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 davidle2810 Cử nhân 2.9k điểm 12 26 83
Loading...
...